Beskrivelse

I forbindelse med omdannelse af midtbyen i Rønde, etablerer Syddjurs Kommune et samlet byggeri på 5.500m², Lillerupparken, indeholdende Byens Hus med offentlige faciliteter, herunder lokalpolitistation og mødelokaler, 40 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer, sammenbygget med et eksisterende plejecenter plus en parkeringskælder. Målet er, at byggeriet i sin helhed skal fremstå som en levende, aktiv og integreret del af bymiljøet i Rønde.

Byggeriet etableres som 3 bygningskroppe, hver i 3 etager, sammenbygget gennem et orangeri og sammenbygget med det eksisterende plejecenter. De 3 bygningskroppe er endvidere indbyrdes forbundet via en fælles parkeringskælder

V2C’s rolle

  • Commissioningledelse (Cx)
    V2C forestår Commissioningledelse (Cx-ledelse) efter at byggeriet er igangsat og frem til 1-års gennemgang, herunder:
  • Uvildig granskning mhp. at kvalificere rådgivers projekt til CTS-styring, ventilation, vand- og varmeinstallation samt elinstallation.
  • Ugentligt tilsyn på byggeriet med stikprøvekontrol af entreprenørens kvalitetssikring og verificering af materialer ift. energirammeberegningen.
  • Løbende funktionsafprøvning af alle tekniske anlæg.
  • Deltagelse i endelig afprøvning og indregulering af anlæggene samt bistand ved mangelgennemgang og aflevering.
  • Kvalitetssikring af leverandørers og entreprenørers drifts- og vedligeholdelsesmateriale og bistand ved instruktion og oplæring af driftspersonale.
  • Driftspersonalet involveres i tilsyn, tests, afprøvning og indregulering mhp. at opnå et dybt kendskab til anlægget inden idriftsætning.

BYGHERRE:

Syddjurs Kommune

BYGGERI:

Byens Hus

BYGGESUM:

125 mio. kr.

BY/REGION:

Rønde

AREAL:

6.000 m² inkl. parkeringskælder

Commissioningledelse cx