Beskrivelse

Kildevældsskolen – en stor københavnsk folkeskole, der er bevaringsværdig i klasse 3 – gennemgår en omfattende renovering og ombygning. Som led i projektet etableres et nyt, samlende kulturcenter for Ydre Østerbro – Kulturcenter Kildevæld.

Kildevældsskolens bygninger helhedsrenoveres, hvilket betyder at facader, vinduer, indeklima mm forbedres. Renovering vil ske i etaper, så alle skolens børn under hele forløbet modtager undervisningen på Kildevældsskolen.

Samtidig med renoveringen af Kildevældsskolen bygges et nyt kulturcenter under Københavns Kommune, ”Kulturcenter Kildevæld” på skolens matrikel, blandt andet med bibliotekssal, mødelokaler, café og kultur-/bevægelsessal.

V2C’s rolle

 

BYGHERRE:

Københavns Kommune, ByK

BYGGERI:

Skolebyggeri

BYGGESUM:

155 mio. kr.

BY/REGION:

København

AREAL:

Renovering: 13.5000 m²
Nybyg: 500 m²

teknisk granskning