Beskrivelse

Københavns Universitet / SCIENCE’s Institut for Geovidenskab og Naturforvalt- ning (IGN) og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) ønsker at skabe en fælles fysisk ramme om forskning og uddannelse i geovidenskab og naturressourceforvaltning.

Som midtpunkt etableres Copenhagen International Geoscience Hall, der både udadtil og indadtil skal signalere samspil mellem geovidenskabelige kompeten- cer og samfundets behov, højt internationalt uddannelsesniveau og ambitioner om forskning i europæisk topklasse. Geoscience Hall skal være omdrejnings- punkt for internationale begivenheder, konferencer, undervisning og formidling inden for hele feltet af geovidenskaber.

Den nye bygning består af tre dele. I midten, Geoscience Hall med fællesfacilite- ter og laboratorier, en sydlig del med kontorer

V2C’s rolle

V2C har assisteret Bygningsstyrelsen med etablering af et solidt, økonomisk fundament gennem opbygning af budget og metode, der sikrer systematisk kvalitetssikring og opfølgning gennem projektet.

Herunder er leveret:

  • Opsætning af budget og standarder for budgetopfølgning og kontrolmulig- heder
  • Opsætning af risikopuljer og rådighedsbeløb
  • Opbygning af budgetteringsmetode
  • Validering af projektmateriale i fht. økonomi og bygbarhed

BYGHERRE:

Bygningsstyrelsen

KONTAKTPERSON:

Claus Kjærsgaard tlf. 41701098

BYGGERI:

Kontor og laboratorium

BY/REGION:

Frederiksberg

BYGGESUM:

ca. 900 mio. kr.

AREAL:

31.000 m2

uvildig bygherrerådgivning