Beskrivelse

Tidlig inddragelse af entreprenørkompetencer på DTU, Life Science, Bygning 202 – Nybyggeri

DTU, Life Science & Bioengineering sætter rammerne om forskning, rådgivning og undervisning i bæredygtig udnyttelse af ressourcer i havet og på land. 14 institutter, der arbejder i krydsfeltet mellem ingeniørvidenskab og teknologi, sundhedsvidenskab og biologi samles i det nye Life Science kompleks. Bygning 202 er det største nybyggeri på DTU siden begyndelsen af 70’erne.

V2C leverede en uvildig tværfaglig granskning af tegninger og beskrivelser til hovedprojektet inden udbud for at sikre optimal bygbarhed under udførelsen af byggeriet. V2C fandt store besparelser ved at påpege forhold, der kunne rettes i projekteringen inden udbud.

V2C ydede bistand til forhandling af kontrakt for etablering af byggegrube med udgravning og understøtning af jord på baggrund af kendskab til reguleringsmuligheder vedrørende mængder og metoder under udførelsen.

Desuden udarbejdede V2C tidsplaner for forskellige aktiviteter i projektforløbet.

Bygning 202 opføres samtidigt med nabobygning 205. Der arbejdes på begge nybyggerier, mens også renovering af bygning 201 og 204 pågår under drift. V2C har påpeget, hvilke aktiviteter, der vil kollidere og har planlagt byggeaktivitet og logistik til optimering af flow og fremdrift for det samlede projekt.

V2C leverede byggeledelse specifikt til håndtering af brugerønsker og mangeludbedring i forbindelse med aflevering.

 

V2C’s rolle

 

BYGHERRE:

Danmarks Tekniske Universitet DTU Lyngby Campus

BYGGERI:

Forskning, uddannelse, innovation

BYGGESUM:

BY/REGION:

Kgl. Lyngby

AREAL:

27.000 bygning 202

Bygherrerådgivning, tidsplanlægning, granskning for DTU