Beskrivelse

DTU er i gang med at gennemføre en større vision på den samlede matrikel i Lyngby. Byggeriet består af 36 ombygninger fordelt på både ombygning og ny- byggeri. V2C løser cost- og timeplanner opgaver samt udfører byggeledelse på 5 projekter. Her præsenteres kun de opgaver, der har relation til bygning 220.

Bygning 220 skal huse DTU Biosustain – Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability.

Det er med sine 12.500 m2 et af de største enkelt projekter på DTU er Byg- ning 220, som skal være det nye bioteknologiske højhus på DTU. Bygningen vil indeholde vil indeholde højt avancerede forskningslaboratorier til bioteknologisk forskning foruden møde- og kontorfaciliteter samt public space, og med sine seks etager bliver det den højeste bygning på DTU Lyngby Campus.

V2C’s rolle

• Sparring med projektledelse for sikring af styring af tid og økonomi, specielt med henblik på at afdække risici i forbindelse med fremdriften i forhold til den endelige ibrugtagning.

• I forbindelse hermed vurderedes løbende den aktuelle situation, samtidig med det blev gennemgået hvilke muligheder bygherren havde for at iværk- sætte tiltag til bedring.

• I hele forløbet fulgtes byggesagen præcist ved brug af stadesvurderinger og s-kurver, så bygherren hele tiden havde overblik over sine likvider.

• Endelig fremdrog vores løbende arbejde, at bygherren havde mulighed for at planlægge sin mangelgennemgang af byggeriet og sin overtagelse af samme, så det gav færrest mulige gener.

BYGHERRE:

DTU Campus Service (CAS)

BYGGERI:

DTU bygning 220 kontor og laboratorium.

ADRESSE:

Kgs. Lyngby

ENTREPRISESUM:

330 mio. kr.

AREAL:

12.500 m2