Beskrivelse

Forsvarsministeriet ønskede at skabe et dansk udstillingsvindue for Forsvaret, industrien og byggebranchen. Et vindue, der demonstrerer en evolution af Forsvarets etablissementer, hvor optimering af bygninger, teknologier og adfærd viser vejen i en miljørigtig og bæredygtig retning.

Som bygherrens sparringspartner har V2C leveret rådgivning om logistik, arbejdsgange og processer i forhold til at optimere projektet. Derudover har V2C ydet sparring om udbudsstrategi, IKT og hele organiseringen omkring projektet og gransket hele udbudsmaterialet for bygbarhed.

V2C’s rolle

 

BYGHERRE:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

BYGGERI:

Multiadministrationsbygning, værkstedsbygning, udearealer (P- og vejanlæg)

Særlige ressourcebesparende tiltag: solcelleanlæg og LAR anlæg

BYGGESUM:

115.000 mio. kr.

BY/REGION:

Hjørring

AREAL:

6.800 m2

Bygherrens sparringspartner, Bæredygtigt nybyggeri, bygbarhedsgranskning, amk