Beskrivelse

CIS er en ny international skole i Nordhavnen. Bygningshøjden varierer fra 16 meter til 34 meter (5 -7 etager) med forskudte facadepartier. V2C’s fokus var at sikre et godt arbejdsflow og en stabil bemanding med det formål at skabe sammenhæng mellem kvalitet, gode arbejdsmiljøforhold og en god økonomi. Hertil anvendte V2C lokationsbaseret tidsplanlægning som hovedværktøj. Desuden var der fra byggeledelsen lagt stor vægt på inddragelse af projektets øvrige parter i planlægningen med det formål at skabe indsigt, forståelse og ejerskab i tidsplanen.

V2C stod for den overordnede ledelse af apteringsentreprisen med øget fokus på AMK, kvalitet, tid, og økonomi. Arbejdsopgaverne omhandlede blandt andet afholdelse  af opstarts- og projektgennemgangsmøder for de respektive indvendige fag, input til tidsplan, herunder korrigerende handling ved evt. forsinkelser, deltagelse i bygherregennemgang samt opfølgning og mangler. V2C håndterede bygherres forpligtelser mht. arbejdsmiljøkoordinering. 

V2C’s rolle

 

BYGHERRE:

Ejendomsfonden Copenhagen International School

BYGGERI:

Skolebyggeri

BYGGESUM:

500.000 mio. kr.

BY/REGION:

København

AREAL:

26.000 m2

lokationsbaseret tidsplanlægning, amk