Beskrivelse

Copenhagen Business School, Frederiksberg Kommune og Metroselskabet udarbejdede i fællesskab, med støtte fra Realdania, en masterplan for et byintegreret campusområde til CBS med faciliteter til forskning, undervisning og administration.

Tidlig inddragelse af entreprenørkompetencer. V2C har beregnet anlægsbudgetter til fem skitseprojekter for CBS: Parkauditoriet, Terrassehuset, Tårnet, Metrobyggeri Syd og Nord. V2C har bidraget til konkretisering af idéer og koncepter med udarbejdelse af differentierede anlægsbudgetter til brug for fundraising og finansiering af delelementer i forslag til masterplan for udvikling af CBS Campus.

V2C’s rolle

 

BYGHERRE:

CBS, Architecture and Campus Developement

BYGGERI:

CBS Parkauditoriet

BYGGESUM:

BY/REGION:

Frederiksberg

AREAL:

Auditorie: 5.000 m2

Total: 33.800 m2

byggeøkonomi, kalkulation tidlig inddragelse af entreprenørkompetencer