Beskrivelse

Projekt – TP73

Omlægning af eksisterende godsbanespor mellem Ny Ellebjerg Station og det tidligere Grønttorv i forbindelse med etablering af ny højhastighedsforbindelse ml. København-Ringstedopførelse.

Opførelse af ny betonbro med efterfølgende etablering af dæmninger og afvanding på begge sider af bro, for tilslutning til eksisterende togspor, samt opførelse af ny stålbro over Vigerslev Alle.

Ny dobbeltsporet, elektrificeret højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted over Køge. Banen bygges til hastigheder på op til 250 km/t for persontog og bliver Danmarks første jernbane, som kan betjene højhastighedstog.

TP73 er en delstrækning af dette nye spor, der dækker over etablering af ny bro-overførsel nær Grønttorvsområdet i Valby. V2C har bl.a. leveret bygherretilsyn på konstruktioner og brostøbning med hhv. etablering af den nye betonbro samt den nye stålbro.

V2C’s rolle

  • Bygherretilsyn
  • Fagtilsyn
  • Granskning
  • Byggeledelse
  • Tidsplanlægning
  • Procesplanlægning
  • Projektoptimering
  • Økonomistyring

BYGHERRE:

Banedanmark

BYGGERI:

Anlægsarbejde, bro og bane

BYGGESUM:

11,5 mia kr.

BY/REGION:

Valby

AREAL:

120 m bro

Anlægsarbejde tilsyn bygherrerådgivning