Beskrivelse

Projekt – TP143

Ved sporskifter skal etableres adgangsveje og stien til brug for drift af disse på hele strækningen.

Samtidig etableres/klargøres arealer til STOB mv.

V2C’s rolle

 • Indhentning af tilbud for udførelse
 • Styrring af entreprenør
 • Bygherretilsyn af etablering af adgangsvejene

 

Beskrivelse

Projekt – TP181

Etablering af FTN-trækrør. På hele strækningen, (60 km) etableres en kabelgrav med 10 stk. trækrør samt et antal kabelbrønde, for senere itrækning af kabler.

V2C’s rolle

 • Gennemgang af arealer på hele strækningen efter udførelse sammen med entreprenøren, for registrering af fejl og mangler.

 

 

Beskrivelse

Projekt – TP4, (2016)

Etablering af URBAN-strækningen, på ny højhastighedsforbindelse mellem København-Ringsted. Etablering af Kulbanetunellen samt truget gennem Hvidovre, langs Holbækmotorvejen.

V2C’s rolle

 • Bygherretilsyn ved jordarbejder, herunder gennemgang af KS-materiale fra entreprenøren.

 

Beskrivelse

Projekt – TP49

Etablering af fodgængerbro over Køge Bugt Motorvejen som forbindelse mellem ny station, Køge Nord og Station ved S-Banen samt forbindelse til nyt P-anlæg.

V2C’s rolle

 • Bygherretilsyn ved jord- og afvandingsarbejder, herunder gennemgang af KS-materiale fra entreprenøren.

Beskrivelse 

Projekt – TP10, TP20, TP30

Etablering af North-Section, på ny højhastighedsforbindelse mellem København-Ringsted. Fra Avedøre Havnevej til og med den nye bro over Vallensbækgrenen.

TP10 og TP30 var totalentrepriser og TP20 var hovedentreprise, da denne forløb gennem Vallensbæk Losseplads samt rensning af bund i Vallensbæk Vandski sø, for klargøring til etablering af dæmning gennem søen.

V2C’s rolle

 • Bygherretilsyn med jordarbejder.
 • Bygherretilsyn med afvandingsarbejder.
 • Bygherretilsyn med tilhørende vejarbejder på skærende kommunale- samt Statsveje. Holbækmotorvejen, M3, Lufthavnsrampen.
 • Opfølgning efter afleveringsforretning.
 • 1 års gennemgang for fejl og mangler samt opfølgning på disse.
 • Gennemgang af KS-materiale samt As Built materiale.
 • Tilbagelevering af arealer til private- og offentlige lodsejere.

BYGHERRE:

Banedanmark

BYGGERI:

Anlægsarbejde

BYGGESUM:

BY/REGION:

Valby

AREAL: