I oktober 2019 blev Peer Kisbye orienteret om, at V2C’s tidligere medejer havde afholdt et møde med bestyrelsesformanden i en entreprenørvirksomhed.

Af orienteringen fremgik det, at V2C’s tidligere medejer mundtligt skulle have udtrykt sin interesse i at indgå en aftale om returkommission.

Da denne adfærd er i strid med V2C’s værdier, og muligvis strafbar, bad Peer Kisbye samme dag den tidligere medejer om at forlade V2C. Han har ikke været i V2C siden, og som konsekvens af hans opførsel, er han blevet afviklet som medejer.

Dagen efter blev Peer Kisbye anmodet om at undersøge, om medejeren havde været i kontakt med en anden entreprenør, men det blev afvist af entreprenøren.

Den 6. februar i år, blev Peer Kisbye fra en kunde bekendt med et dokument, udarbejdet af V2C’s tidligere medejer og en repræsentant fra et københavnsk advokatfirma. Dokumentet var en aftale med den anden entreprenør om returkommission. Dokumentet gav anledning til, at kunden standsede samarbejdet med V2C.

Efter indstilling fra V2C’s advokat, har vi stævnet det involverede advokatfirma og gjort erstatningskrav gældende. Der er også reageret overfor den forhenværende medejer.

På baggrund af sagen, har V2C igangsat en intern undersøgelse. Konklusionen er, at det er den tidligere medejer, der er den ansvarlige i V2C for aftalen. Advokatfirmaets medansvar afklares af retten. Der er ikke afdækket yderligere uregelmæssigheder internt i V2C – og vi har styrket vores kontroller.

I V2C har vi reageret så hurtigt og konsekvent som muligt, og vi har gjort alt, hvad der står i vores magt for at fastholde vores kunders, samarbejdspartneres og markedets tillid til V2C og vores uvildighed.

Vi er alle i V2C dybt berørte over situationen, og vi beklager den dybt.