Som oplyst i vores første redegørelse, er V2C blevet offer for en tidligere medejers handling i forhold til to entreprenører. Der er indgivet politianmeldelse, og V2C ser frem til, at sagen bliver belyst af myndighederne – gerne så hurtigt som muligt.

Det er i dag kommet frem, at V2C har stævnet advokatfirmaet DLA Piper og en partner i samme advokatfirma til betaling af 43,75 mio. kr.

Stævningen mod advokatfirmaet blev indleveret til Københavns Byret i mandags. Inden da havde DLA Piper, umiddelbart efter et møde i PFA, taget den pågældende partner af deres hjemmeside.

Advokaten udarbejdede på vegne Lars Blaaberg i august 2019 en aftale om et ”projekttilvejebringelsesfee”, som skulle bruges ift. WR Entreprise.

Ved at lave en sådan aftale har partneren i DLA Piper ifølge Jura-professor Søren Friis Hansen (se Dr.dk – nyheder i dag) formentligt udformet en ulovlig aftale. Partneren burde efter V2C´s opfattelse have lagt aftalen frem og udtrådt som advokat for V2C, således at V2C kunne få uvildig rådgivning på det rigtige tidspunkt, da Lars Blaaberg i efteråret 2019 blev bortvist fra V2C.

Aftalen dukkede imidlertid først op i februar 2020, hvorefter PFA ophævede samarbejdet med V2C. Det kunne havde været undgået, hvis advokaten fra DLA Piper ikke havde dækket over sin handling. Det er den mistede fortjeneste ved PFA’s ophævelse, som gøres gældende mod DLA Piper og partneren.

V2C har indgivet politianmeldelse mod Lars Blaabjerg og V2C afventer fortsat politiets behandling af sagen. Vi har i februar 2020 fået afdækket tilblivelsen af aftalen i august 2019, og har på den baggrund standset enhver betaling af de tilgodehavender, som Lars Blaaberg måtte have i forbindelse med hans udtræden som medejer af V2C.

Som sagt har vi for længst været alle vores sager igennem, der er ikke mere – vores kontroller er styrket og vi arbejder nu hårdt på at genvinde vores kunders tillid.