Uvildig digital rådgivning

Digitalisering af processerne omkring design og udførelse i byggeriet betaler sig. Men det kan også være udfordrende at selektere de bedste værktøjer, implementere nye arbejdsmetoder i et projektteam og få omsat mulighederne til konkret projektværdi.

V2C supplerer bygherren med kompetencer inden for valg, styring og kvalitetssikring af leverancer på projektets digitale ydelser.

IKT-aftalen er nøglen til det digitale sprog, og et styret digitalt samarbejde giver bedre proces, bedre kvalitet og bedre samarbejde. Samtidig regulerer aftalen de forskellige rådgiveres ydelse på området, og det kan give anledning til modstridende interesser.

Valg, kvalitetssikring og sund økonomi

En uvildig rådgivning om valg og fravalg på de digitale ydelser sikrer, at der gennem hele projektet er sammenhæng mellem bygherrens projektønsker, den digitale ambition og de krav IKT-aftalen stiller til rådgiverleverancer. Vi arbejder metodisk med en analyse, afklaring og kvalitetssikring.

Valg til IKT-aftalen

IKT-aftalen er grundlaget for, at projektet får de passende digitale ydelser fra rådgivere og entreprenører. Det er her indhold og kvalitet af leverancer bliver reguleret og standarder for samarbejdet mellem rådgivere, bygherre og leverandører bliver sat.

De rigtige valg giver værktøjer for hele projektorganisationen, og vil:

  • Medvirke til bedre arbejdsmiljø
  • Reducere efterfølgende ekstrakrav
  • Danne grundlag for entydig afregning
  • Reducere risiko for stilstand på byggepladsen
  • Skabe bedre vilkår for driften af bygningen

 

På et møde med bygherre og evt. driftsherre afklarer vi, hvad bygherren ønsker at anvende bygningsmodellen til i projekteringen, i udførelsen og i den fremadrettede drift. Med V2C’s kendskab til det konkrete projekt kan vi rådgive om en passende digital ambition for projektet.

Den digitale ambition bliver sammenholdt med IKT-aftalen, således at der er forventningsafstemt med de muligheder, de digitale værktøjer giver og de reelle behov, der er i projektet.

Kvalitetssikring af leverancer

V2C anvender i høj grad mulighederne i det digitale byggeri og har solid projekterfaring med bl.a.:

  • Kollisionstests
  • Digitale mængdeverificeringer
  • Revisionskontroller
  • Bygbarhedsgranskning i 3D-modellerne

 

Vi kvalitetssikrer rådgivernes leverancer på digitalprojektering systematisk eller på stikprøveniveau. Vi foretager valideringer og granskninger af de digitale modeller og sikrer, at kodning er korrekt, modellen er mængdesat, og der er foretaget kollisionstest.

Tværgående mængdeverificering

V2C har en særlig kompetence inden for validering af tilbudsliste og model ved digitale udbud. Digital projektering omfatter kun ca. 65 % af projektets samlede budget, som skal fremgå på anden vis for at øge budgetsikkerheden. Vores erfaring er, at tilbudslister og model ofte har divergens, som giver anledning til udfordringer med licitationsprisen. Derfor har vi særligt fokus på tværgående mængdeverificering ved digital granskning af udbudsprojekter.

IKT-bekendtgørelsen

 

IKT digitalt byggeri

Branchen er nået langt med det digitale byggeri. De nødvendige digitale kompetencer følger efterhånden også med. I starten af den digitale transformation manglede disse kompetencer ligesom kulturen, mentaliteten, viljen og erfaringer om god værdiskabelse. Der er rigtig mange muligheder. Vi hjælper dig med at træffe de rigtige valg og få maksimal udbytte af dine investeringer.