Den rigtige projektorganisation er altafgørende for, om projektet kommer i mål inden for den aftalte kvalitet, tid og økonomi.

Det rigtige design af en projektorganisation tager afsæt i størrelsen af byggeriet, kompleksiteten, kompetencer og antallet af relationer, den enkelte projektdeltager har til resten af projektorganisationen. En organisering der matcher projektets skiftende behov. Nogle kompetencer og funktioner kan være meget specifikke og skal bruges kortvarigt. Andre skal være gennemgående og kunne sikre robusthed i organisationen.

Når man sammensætter sit team af rådgivere og bygherreansatte, er det vigtigt at fokusere både på match i kompetencer til projektbehov, løbende adgang til specialister og fleksibilitet.

Vores mangeårige erfaring med byggeri og ledelse i både entreprenør- og bygherreorganisationer gør os til en solid sparringspartner, når der skal sættes rammer, diskuteres roller og afklares ansvar for en god projektorganisering.

 

Systematisk vurdering af kompetencebehov

Det kræver indgående kendskab til byggebranchen, erfaring fra ledelse af store og komplekse projekter, en analytisk tilgang, en teoretisk ballast i organisationsforståelse og generel ledelse for at kunne designe den rigtige projektorganisation.

 

Vi arbejder med vurdering af behov og etablering af den bedste organisering ved at:

  • Analysere og vurdere projektets kompleksitet, størrelse og særlige tekniske udfordringer
  • Afdække erfaring og kompetencer i bygherrens egen organisation.
  • Foretage risikoidentifikation med en tilhørende kortlægning af nødvendige kompetencer for at kunne levere sikker og robust håndtering.
  • Opstille organisationsmodeller samt identificere ændringsbehov i størrelse og kompetencer i projektets løbetid.
  • Anbefale bemanding af nøglepositioner, såsom gennemgående styringspersoner og fagspecifikke kompetencer.
  • Vurdere risici og muligheder i antallet af relationer for den enkelte projektdeltager.
  • For alle nøglepositioner udarbejdes kompetence- og personprofiler.
  • På projektniveau beskrives rolle- og ansvarsfordeling.

Efter behov udarbejdes estimat for den forventede ressourceramme for det samlede projekt.

 

HUSK AT kompetencer skal trumfe ledig tid. Travlhed og stor efterspørgsel på de bedste kompetencer kan sætte en pind i hjulet på dit projekt. Sæt de rigtige mennesker og kompetencer fra projektet fra start, så beslutningsgrundlaget er robust og fyldestgørende.

En robust projektorganisation

Der er talrige eksempler på mindre totalentreprenører, der kaster sig ud i større projekter end erfaringen kan bære. Det kan føre til konkurs, når forståelsen for projekters størrelse og byggeriets kompleksitet ikke tages alvorligt.

Samme eksempler kan findes på bygherresiden. Her er det ofte økonomiske tab for projektet, der er konsekvensen.

projektorganisation kompetencebaseret byggeri bygherreorganisation