Projekteringsledelse med projektet i centrum

Størstedelen af projektets samlede økonomiske ramme fastlåses i projekteringen. Når projektet først er i udbud eller i udførelse er tidligere valg svære – og ofte bekostelige – at ændre.

Vi tilrettelægger den uvildige projekteringsledelse på tværs af rådgiverdisciplinerne med det formål at sikre afklaring og håndtering af udfordringer, inden de bliver til fordyrende hindringer.

Ændringer og præcisering er billigt i projekteringsfasen, meget dyrere i byggefasen, og uoverkommeligt dyre i driftsfasen.

Projekteringsledelse skaber et solidt beslutningsgrundlag

Rettidige beslutninger truffet på et godt beslutningsgrundlag har stor betydning for, at projektet har en god kvalitet inden byggeriet starter. Overblik over beslutningsbehov på kort og langt sigt er et af de simple greb, som vi lægger vægt på til bygherremøder.

Projekteringsledelsen varetager følgende ydelser:

  • Risikoledelse
  • Afdækning af kompetencebehov
  • Ledelse af projekteringsteam
  • Koordinering af projekteringsteamets opgaver
  • Styring af projektets tid og økonomi
  • Fastlæggelse af udbudsstrategi
  • Lovpligtig Arbejdsmiljøkoordinering (P)
  • Grænsefladeafklaring mellem faser og deltagere
  • IKT-ledelse

 

Endelig er det en kerneydelse i V2C’s projekteringsledelse at inddrage commissioning fra projekteringens begyndelse. Vi indtænker bygningens fremtidige driftsforhold og arbejder særligt med fokus på optimering af de tekniske installationer.

projekteringsledelse

Undgå misforståelser i grænsefladerne

Desværre ser vi, hvordan meget værdi går tabt i upræcise ansvarsfordelinger samt dobbeltarbejde og basale misforståelser. Vi identificerer faldgruberne og minimerer projektets risici. Dette frigiver midler til uforudsete udgifter, og økonomien kan i stedet anvendes til højere kvalitetsniveau eller ganske enkelt spares.

Adskil projektering og styring med uvildig rådgivning

Det er rationelt at lægge ansvar for ledelse af projektering, som en ydelse adskilt fra de, der udfører projekteringsarbejdet eller fører fagtilsyn med det byggede. Løses alt på samme kontrakt,  kan ugennemsigtige interesser skygge for, at det er bygherrens interesse, der er i centrum.

 

En projekteringsledelse med helhedssyn og en faglig bredde er væsentlig for byggeriets kvalitet.

 

Læs mere om arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen her.