Procesledelse – Et styringsredskab for bygherre

Vi tilfører din organisation alle de ledelsesmæssige, økonomiske og byggetekniske kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre et byggeri fra idé til aflevering.

Professionel styring af byggeprojektet medvirker til bygbarhed ved at skabe sammenhæng mellem dine behov og de tidsmæssige, økonomiske og kvalitetsmæssige aspekter.

Procesledelse giver overblik

Vi hjælper dig med at styre processerne omkring byggeriet og skaber sammenspil mellem projektets aktører – en organisering, hvor du som bygherre har mulighed for at varetage den ledende og koordinerende rolle i projektets gennemførelse og fastsætter projektets spilleregler fra start, ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver.

En høj byggeteknisk faglighed kombineret med stærke ledelsesmæssige kompetencer gør os i stand til at gennemskue komplekse sammenhænge og overskue hele byggeprocessen. Vi binder projektet og processerne sammen og sørger for, at du får, hvad du har bestilt.

Mennesker i fokus

Byggeri handler om meget mere end mursten. Byggeri handler om mennesker. Om at få sat de rigtige kompetencer i spil på de rigtige tidspunkter og ikke mindst om at skabe et fælles projekt med tværfaglige indsatser, mål og resultater.

Årsagen til forsinkelser og økonomiske tab kan ofte findes i menneskelige faktorer; dårlig kommunikation og tillid, manglende koordinering, dårlig planlægning og for lidt styring. Dertil kommer parternes modstridende interesser og manglende villighed til at indgå kompromisser.

Med byggeriets øgede kompleksitet og mange involverede parter er risikoen for at tabe overblik og for misforståelser stort. Sætter du dig derimod i spidsen for alle styringsaktiviteter bliver en stor del af interessekonflikterne i byggeriet aflivet, og et uvildigt fokus på projektværdi bliver sikret.

Vi skaber samspil mellem de mange fagdiscipliner og gør processen overskuelig og håndterbar at stå i spidsen for.

 

Det kompetencebaserede byggeri

Vi sætter alle de relevante kompetencer i spil, så du fra starten ikke behøver at låse dig fast på en entreprenør. Det giver dig en tryghed om, hvorvidt byggeprojektet er realiserbart, og hvordan projektet bliver sammensat optimalt.

Med et stærkt tværfagligt team af specialister og entreprenørerfaring har vi mulighed for at inddrage mange faglige perspektiver, når vi løser komplicerede problemstillinger.

Vi tilbyder ressourcer inden for følgende roller og fag:

 

 ”Med solid byggeerfaring og entreprenørens mind-set udfordrer V2C det traditionelle tankesæt og bringer afgørende projektbeslutninger tæt på bygherren.”