Om V2C

V2C skaber et solidt beslutningsgrundlag for landets bygherrer og løser hver dag komplekse opgaver i nogle af branchens mest udfordrende byggeprojekter

Bygherrens uvildige samarbejdspartner igennem alle byggeriets faser

V2C udfører risikoafdækning i alle byggeriets faser. Vi ser værdien i det kompetencebaserede byggeri og dækker med vores team mange af de kompetencer, som bygherrerådgivere og entreprenører traditionelt leverer tilsammen. Kort og godt sætter vi bygherren for bordenden og giver denne tryghed gennem hele byggeprocessen.

Vi løser udfordringer og opgaver for en række af landets største og mest interessante bygherrer, offentlige som private. Vi hjælper med at skabe et solidt beslutnings- og projektgrundlag på det højeste faglige niveau. Vi er drevet af lysten og evnen til at sætte vores faglighed i spil for at levere de bedste løsninger for vores kunder.

V2C’s medarbejdere er alle passionerede mennesker med årelang erfaring fra både projektering, udførelse af byggeri og drift af bygninger fra både entreprenørvirksomheder og bygherreorganisationer. Vi kender livet på byggepladsen og har konkret byggeteknisk erfaring. Det giver os de rette forudsætninger for at rådgive og hjælpe med at skabe værdi i alle byggeriets faser.

Vi går ind i hvert projekt, som var det vort eget. Vi arbejder engageret og passioneret sammen med vores kunder, og vi anser os selv som værende en del af jeres team. Vi har ikke standardløsninger i skuffen men sætter os grundigt ind i det enkelte projekt.

Netværk og vidensdeling er en væsentlig del af vores DNA. Vi videreformidler og vidensdeler vores erfaringer og kompetencer med branchen gennem undervisning, seminarer, konferencer og sparringsforløb.

Værdier

I V2C er vi drevet af at levere værdiskabende løsninger for vores kunder. Vores kultur bygger på tre grundlæggende værdier, vi ser som nøglen til bedre byggeri. De er vores kompas, som vi arbejder og agerer ud fra internt og eksternt. VÆRDISKABENDE ligger i vores navn ”Value 2 Construction”. Vi arbejder for at skabe værdi for vores kunder, men også for vores egen virksomhed og medarbejdere. I ordet værdi ligger derfor ikke kun en materiel værdi i kroner og ører, men også en immateriel værdi i form af f.eks. relationer og netværk, viden og knowhow. FAIRNESS betyder, at vi agerer fair over for vores kunder, relationer og omverden. Kunderne får, hvad de betaler for. Vi indgår ikke hurtige handler blot for at tjene penge, men står ved at vores arbejde og måde at gøre tingene på sker på en ordentlig måde. UVILDIGHED er afgørende for, om et projekt bliver en succes. Vi ser en stor betydning i, at vi er uvildige; at vi hverken har udførelse eller projekteringsarbejde som en del af vores ydelser. Vi værner om vores uvildighed og tager initiativ til konstruktiv dialog, når det er nødvendigt at håndtere konfliktfyldte projektaspekter. Vores loyalitet ligger i at skabe de bedste vilkår for at opnå de aftalte projektresultater til værdi for bygherren.

Drømmen

V2C blev startet ved køkkenbordet i januar 2014. Peer Kisbye og Lars Blaaberg er begge tidligere entreprenører med en stærk erfaring i at opbygge og udvikle organisationer i byggebranchen. Med +25 års erfaring i traditionelle konstellationer var ønsket om at skabe en virksomhed omkring høj faglighed, kundeværdi og en tæt knyttet virksomhedskultur stort. Vi kunne se, at der var et hul i markedet, når det reelt gjaldt bygherrens interesser. Vi ville gå forrest i udviklingen af nye samarbejder og nytænkning af rådgiverrollen med henblik på at skabe mere værdi for bygherren. V2C er en drøm om at levere værdi på flere fronter – både for de ansatte og vores kunder. Vi arbejder intensivt med en kultur, hvor faglighed og selvledelse er drivkræfter, og fællesskabet tackler udfordringer. Frihed med ansvar fremfor rapportering, og netværk fremfor mellemledelse.Vi gør det i en organisering, der understøtter, at folk kan selv, vil selv og derfor også skal have mulighederne. Value Friday, 4-dages arbejdsuge og bonusmodel var nogle af de grundlæggende tiltag for at skabe en motiverende hverdag og kultur, hvor vi er fælles om at skabe en god arbejdsplads. Sidenhen har unboss-organisering, vidensformidling og kollegiale sparringsrelationer været med til at forstærke fællesskab på både det personlige og det faglige plan.

Unboss

Unboss sætter rammen for vores virke. Vi er overbeviste om, at det er en meningsfuld måde at drive virksomhed på. Hos os er stram styring og kontrol erstattet af selvstændigt ansvar og råderum. I praksis betyder unboss, at vi prioriterer gennemsigtighed og har et åbent samspil om beslutninger, systematisk videndeling, et fællesskab der emmer af initiativ, virkelyst og ægte arbejdsglæde med selvstændigt ansvar og direkte kundekontakt. Der skal være plads til at udfolde sig uden at være en del af et profitcenter. Hos os er det ikke stjerner på skuldrene, der giver status med derimod kompetencer. Det er kompetencerne, kunderne køber. Frie rammer og høje ambitioner med spændende udfordringer er med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Dette gør det muligt for os at efterleve vores vision om at yde værdiskabende rådgivning på højeste faglige niveau. Vores måde at arbejde på bliver konstant sat under lup og nye ideer bliver afprøvet med fokus på, hvordan vi kan udvikle os og blive bedre, så vores kunder kan få den bedste rådgivning.

topny9

LEAN COMMISSIONING

Vi sikrer, at installationer er koordineret, optimeret, velafprøvet og klar til brug inden ibrugtagning

topny5

ENTREPRENØRGRANSKNING

Med projekt- og procesgranskning sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem projekt, økonomi, kvalitet og tid

topny

CLIENT CONSTRUCTION

Med markedskendskab, solide byggetekniske kompetencer og et stort netværk skaber vi værdi for bygherrer og projektejere