Henry Høitbjerg, advisor fylder 70 år.

Den forhenværende pensionerede entreprenør Henry Høitbjerg fylder 70 år, d. 15.05.20. I stedet for at lægge sig på divaen derhjemme arbejder han på fuldtid som advisor i V2C, med roller som bygherrerådgiver. Godt nok er der lidt mere gråt hår på hovedet og bedre styrke i brillerne, til gengæld er baggagen fyldt med værdifuld erfaring […]

V2C vinder opgave for Banedanmark.

V2C har vundet opgave for Banedanmark på Ringsted-Femern Banen, delkontrakt 2: Fagtilsyn (Konstruktion, jord, afvanding med vægt på konstruktion). V2C skal bl.a. varetage opgaverne: • Færdiggørelse af tilsynskontrolplaner. • Bistand vedrørende håndtering af kontrakter med entreprenører. • Løbende tilsyn med entreprenørens arbejde hvad angår faglig kvalitet, fysik og sikkerhed. • Deltagelse i løsning af diverse […]

V2C vinder opgave på SDU-SUND

V2C vinder opgave på SDU-SUND, Syddansk Universitet i Odense – som del af et stærkt team Sammen med et konsortium løfter V2C en større opgave for Vejdirektoratet inden for byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), der opføres på Syddansk Universitet (SDU). Konsortiet består af EKJ, Dall & Lindhardtsen og KHR Arkitekter med […]

Et endnu stærkere bygherrerådgivningsteam

Mød vores nye advisors Lars Friis Christensen og Jakob Emilsson. Lars har en baggrund som både bygherre, entreprenør og bygherrerådgiver, hvilket har givet ham en alsidig viden i byggeriet. Han har gennem årene arbejdet med mange spændende bygherreorganisationer både private, offentlige og boligforeninger, hvilket har givet ham et stort netværk indenfor branchen. Kontakt Lars tel: 60 […]

V2C overtager fynsk rådgivervirksomhed

Fremover bliver rådgivningsfirmaet Friis Rådgivning ”Bygherrens tredje øje” en del af V2C. Det skal styrke V2C’s tilstedeværelse på det fynske marked og udbygge V2C’s aktiviteter inden for bygherrerådgivning.     Der er et match mellem Friis Rådgivning og V2C, både værdimæssigt og fagligt. Beslutningen om et samarbejde var derfor ligetil mellem de to rådgivervirksomheder. Overtagelsen styrker V2C’s […]

Kontorlandskabet går nye tider i møde – En artikel om space planning

Opfyld dine strategiske mål med space planning Med nye teknologier sker der en naturlig udvikling i danske virksomheder. Vi mødes af et stigende krav til performance og fleksibilitet, ligesom tværorganisatorisk opgaveløsning og fælles processer bliver en større del af vores hverdag. Det stiller krav til indretning, der fremmer samarbejde og vidensdeling på tværs i virksomheden. Med […]

Entreprenørens tilbud med røntgenøjne

Debatartikel i Licitationen af Peer Kisbye, direktør Byggebranchen er fuld af modsatrettede kræfter, som kan være svære for bygherrer at navigere i. At gennemskue hvordan et tilbud er beregnet, herunder hvilke taktiske samt strategiske overvejelser der ligger bag, og med selvfølge tale om ’entreprenørens vilkår’ eller ’entreprenørstrategisk adfærd’ kræver rødder plantet dybt nede i entreprenørenes […]

VALUE AFTERNOON

Vi inviterer atter netværket til Value Afternoon d. 21. november kl. 15.30-17.30, denne gang under temaet Projektering. Vil du købe din projektering efter medgået tid? Der er en udbredt opfattelse i branchen om, at projektering købes i fast pris som en procentsats af den samlede anlægssum. Giver det et bedre byggeri for pengene? Får man de […]

Commissioning skaber sammenhæng mellem byggeri og drift

Af advisor Leszek Misztal Der er ikke langt mellem teknikfejl på byggerierne. For meget luft i anlæg, komponenter der ikke er monteret, forkert vendte indreguleringsventiler, forkert tryk på varmeanlæg osv. Faktisk viser tallene fra vores granskninger, at mere end 50 % af alle anmærkninger ligger på teknikområdet. I værste fald kan fejlene og manglerne skabe stilstand […]

Ny medarbejder på Aarhus-kontoret

Martin er startet som advisor på Aarhus-kontoret, hvor han hovedsageligt vil beskæftige sig med arbejdsmiljøkoordinering og bygherrerådgivning. Martin har erfaring fra store komplekse byggerier, som fx hospitalsbyggerier, opsætning og nedtagning af vindmøller samt boligbyggerier. Han har tidligere siddet i rollen som både entreprenør og som rådgiver. Martin varetager byggeprojekter fra de indledende faser gennem projektering og […]