V2C har som del af et team vundet en rammeaftale for BYGST. Sweco har valgt V2C som underrådgiver for at sikre, at det samlede hold leverer optimale og værdiskabende løsninger i alle faser af byggeriet.

 

Som en del af et bygherrerådgivningsteam skal V2C de kommende fire år stå for bygherrerådgivningen for Bygningsstyrelsen, nærmere betegnet ´Delaftale 1 Region Hovedstaden, Færøerne og Grønland´. Vi er teamet op med SWECO Danmark, Nord Architects, P & Partner og MRM Arkitektur.

Aftalen omfatter alt fra store markante nybyggerier til mindre renoverings- og vedligeholdsprojekter. V2C kommer til at stå for bygherrerådgivning, byggeledelse, commissioning, arbejdsmiljøkoordinering, cost planning, tidsplansanalyser og styring af claims.

Vi har et stærkt team i de firmaer, vi består af. Vi er overbeviste om, at vi sammen har vundet, fordi man i Bygningsstyrelsen kan se værdien i det kompetencebaserede byggeri. Teamet dækker samtlige af de kompetencer, som bygherrerådgivere og entreprenører traditionelt leverer tilsammen.

Vi var  i øvrigt det eneste team, der var prækvalificeret til to rammeaftaler og vandt begge, men da et rådgiverhold kun kan sidde på én af kontrakterne, måtte vi vælge mellem de to delaftaler.

Indgåelsen af rammeaftalen er en stor milepæl for V2C og et godt afsæt for 2018 og fremtiden.

Denne rammeaftaler samt flere store aftaler i pipeline hæver uden tvivl barren og forventningen til det kommende år. Vi får store og spændende opgaver i ordrebogen, og det viser, at der er behov for at tænke nyt i byggeriet.

Sweco, som er hovedrådgiver og kontraktansvarlig på rammeaftalen, har igennem de sidste fire år arbejdet sammen med Bygningsstyrelsen som bygherrerådgiver på en lang række projekter under den nuværende rammeaftale for område ØST. Det nyetablerede team kender hinanden godt og har haft gode samarbejder på kryds og tværs.

Bygningsstyrelsen vurderer den samlede opgave til at have en værdi på ca. 80. millioner dkk. over rammeaftalens samlede løbetid.

 

For mere info kontakt Peer Kisbye, direktør, V2C på telefon 22 44 72 33, mail prk@v2c.dk