Prisdannelse i licitationssituationen

Det øger prognosesikkerheden for licitationsprisen, når bygherre har en forståelse for sin position i markedet, så projekt og udbud kan tilrettelægges i henhold hertil.

Når byggeriet skal i udbud, er det ikke kun projektets indhold og kvalitet, der har indflydelse på licitationsprisen. Prisen dannes af mange parametre, og med det rette kendskab til marked og prissætningsproces kan du som bygherre selv skabe givtige forhold.

En markedsanalyse afdækker:

 • Markedsaktører med kapacitet og kompetencer til at løfte opgaven
 • Kapacitetssituationen hos bydende
 • Vurdering af kompetencebehov, særligt med fokus på specialkompetencer og materiel
 • Generel markedstrend og risikoprofil
 • Hvor meget markedsaktørerne fylder i hinandens porteføljer
 • Afklaring af felt af kvalificerede bydende og dermed sikre en effektiv konkurrencesituation
 • Løsningsmuligheder og prismekanismer
 • Evaluering af markedsvenlige udbudstidspunkter i forhold til andre udbud og projekter
 • Risici og muligheder i projektmateriale
 • Risici og muligheder i udbudsform- og materiale.
 • Input til markedsdialog, udbudsdialog og parametre til senere kontraktforhandling

 

Markedsanalyse med entreprenørens erfaring

markedsanalyse quantity surveyor byggeøkonomi økonomistyring licitationspriserVi indsamler information om alle de parametre, der påvirker entreprenørens prissætning. Når vi igangsætter en markedsanalyse, afdækker vi dine succeskriterier for projektet. Vi kobler disse med projektets indhold og markedets præferencer for at skabe de bedste vilkår for licitationen og sikre mere sammenlignelige tilbud fra de bydende.

Som tidligere entreprenører har vi førstehåndserfaring med afdækning af udbudsprojekter og kan gennemskue risici og muligheder, som kun bliver klare i erfaringens lys.

Til afdækning anvender vi såvel vores netværk i rådgiver- og entreprenørbranchen, sammenlignelige licitationer, bearbejdning af scenarier og alternativer.

Projektet frem i lyset

En velafdækket pris betyder, at prisen ikke blot er baseret på opslag i prisdatabase, men at den er beregnet på baggrund af erfaringstal fra markedet, krydstjekket med underentreprenører, vurderet i projektets kontekst og udsat for en grundig risiko/mulighedsanalyse.

Det betaler sig at have et projekt med en skarp og velafdækket pris, entreprenøren opfatter som attraktivt og byder på. Det skaber tryghed for alle parter at arbejde med et forståeligt og genkendeligt projekt med overblik over de reelle omkostninger forbundet med gennemførelsen.

Vi skaber det nødvendige kendskab i markedet, og via vores store netværk får du adgang til viden og vurdering af dit projekt. Dialog med rådgivere, entreprenører, developere, investorer og specialister inden for alle grene af byggeriet skærper projekt og materiale.

Med en systematisk og velstruktureret markedsundersøgelse er der god sandsynlighed for konkurrencedygtige priser.

HUSK AT med et velafdækket og gennemskueligt projekt opnår du et bedre samarbejde og færre ekstraregninger baseret i misforståelser og uklarheder.