Lokationsbaseret planlægning optimerer processen

En gennemarbejdet tidsplan forhindrer forsinkelser og fordyrelser, da den tager hensyn til produktionsflow, udnyttelse af arealer, bemanding, produktionstid, tørretider, logistik, tid til mangelafhjælpning og igangsættelse af driften.

V2C’s time plannere arbejder med lokationsbaserede planlægningsmetoder, der skaber et overblik, som mere traditionelle værktøjer ikke har mulighed for.

Den lokationsbaserede planlægning kan kobles til digitale modeller, således byggeriet kan afprøves i modellerne, inden den faktiske udførelse.

En realistisk lokationsbaseret tidsplan giver mulighed for både at løse udfordringer og optimere, hvor der er mulighed for at ændre på rækkefølge og processer i en oplyst dialog med entreprenørerne. Med det lokationsbaserede planlægningsværktøj bliver det tydeligt, hvor der er for mange aktiviteter i gang, og hvor der kan optimeres.

Lokationsbaseret planlægning – et redskab til dialog

Lokationsbaseret planlægning er et stærkt og inkluderende kommunikationsværktøj, der giver bygherren tryghed til sin tidsplan og sikkerhed for god overtagelse af sit byggeri.

 

En effektiv planlægning kræver kompetencer inden for:

  • byggeprocesser,
  • forskellige planlægningsmetoder
  • kendskab til Lean-metoder
  • staderegistrering
  • digitale modeller
  • byggejura
  • tidsestimater
  • arbejdsmiljøkoordinering – gerne fra de udførende led.

Med brug af lokationsbaseret planlægning har du som bygherre et grundlag til proaktivt at gå i dialog med de udførende, med et vidensniveau om udfordringer og muligheder i planen på højde med entreprenøren selv.

Styring med lokationsbaseret planlægning

Med baggrund i en fagopdelt byggeproces udarbejdes en tidsplan, der indeholder alle nødvendige processer og alle arealer frem til den endelige aflevering.

Modsat andre tidsplanlægningsværktøjer er det med lokationsbaseret planlægning muligt at have en kompleks tidsplan på ét A4-ark, fordi tidsplanen vises som et såkaldt cyclogram i stedet for et Gantt-skema. Det skaber overskuelighed og overblik.

Under udførelsen kan time planneren med fordel deltage i opfølgningen, idet erfaring giver et relativt præcist billede af, hvilke fag der er bagud, og hvem der faktisk kører for hurtigt. Det kan fremme et jævnt produktionsflow for samtlige fag og sikre, at der kan foretages proaktive tiltag ved afvigelser af planen.

Det lokationsbaserede planlægningsværktøj arbejder godt sammen med S-kurver, hvor økonomien ligeledes er tilkoblet.

 

Vidste du: Planlægningsmetoden er beslægtet med Lean Construction, som er velkendte metoder for at sikre et godt produktionsflow og en sikker arbejdsplads.

Lokationsbaseret planlægning

Lokationsbaseret planlægning cyclogram

Eksempel på en simpel tidsplan vist som cyclogram.