S-kurve – Overblik giver indblik

For at sikre overblik over projektets fremdrift arbejder vi med S-kurver (også kaldet Earned Value Management). Vi samkører tidsplan og økonomi og tilfører stadet for byggeriet. Således kan vi forudsige projektets udfordringer, og samtidig giver en analyse af S-kurverne et billede af de korrigerende handlinger, der bør iværksættes.

Over 80 % af anlægssummen omsættes i byggeriets udførelsesfase. Det er altså her, der er størst risiko for budget- og likviditetsforskydninger. Vi sørger for, at der ikke overfaktureres ved at sammenholde fakturering med produktionsstadet i S-kurverne.

Tryghed gennem hele processen

S-kurver skaber tryghed for, at projektet følger sine forudsætninger. Hvis dette ikke er tilfældet, kan der proaktivt sættes ind på de områder, hvor planen er udfordret.

Med S-kurver får du som bygherre et vidensniveau om stadet og de dertilhørende udfordringer, og dermed et grundlag for proaktivt at kunne gå i dialog med de udførende.

En realistisk tidsplan giver mulighed for både at løse udfordringer og optimere, hvor der er mulighed for at ændre på rækkefølge og processer i en oplyst dialog med entreprenørerne.

Entreprenørerfaring er et vigtigt parameter i arbejdet med S-kurver, og det kræver kompetencer inden for staderegistrering, byggeøkonomi, byggejura og tidsplanlægning – gerne fra de udførende led.

S-kurve – Grundlag for fremdrift

Med baggrund i en fagopdelt byggeproces udarbejder vi en tidsplan, der tager hensyn til et jævnt flow. Planen skal indeholde alle nødvendige processer frem til den endelige aflevering.

Økonomien for de enkelte processer lægges på planen, så vi kan følge den. Eventuelle særlige leverancer eller forudbetalinger bliver registreret, således de ikke forstyrrer validiteten af planen.

Vi indtaster en løbende staderegistrering af entreprenørens fremgang direkte i planen. Dette giver grundlag for nogle fremdriftskurver (S-kurver), som bliver analyseret og valideret. På baggrund af dette kan vi skabe en samlet afrapportering.

Vi foretager afrapporteringen, hvor fremdrift og afvigelser direkte fremgår, og hvor fremskrivning af kurveforløbet kan give prognoser for fremtidige udfordringer og den forventede afleveringsdato. Derudover afrapporterer vi i skemaer for fremdrift og produktionshastighed fordelt for hvert fag, der måles på.

S-kurven er et effektivt værktøj til at måle byggeriets fremdrift og lave prognose for, om tidsplanen kan overholdes.

s-kurve kobling mellem tid og økonomi