af Lars Blaaberg, direktør og partner

1 ud af 5 indlæg

Derfor skal du læse dette indlæg:

Jeg ønsker at sætte skub i debatten omkring projekteringsledelse. Det gør jeg, fordi området fortjener mere opmærksomhed i forhold til, hvor stor en betydning en god projekteringsledelse har for byggeriet. Det gælder både for hele det videre byggeforløb, for projektets økonomi og i sidste ende for bygningens drift og brugere. Derfor vil jeg i løbet af de næste uger, med en serie bestående af fem indlæg under overskriften Projekteringsledelse, sætte fokus på emnet.

 Jeg indleder med et, for nogen måske, lidt provokerende indlæg, der handler om pris. Hvordan er det, vi vægter kvalitet og pris op mod hinanden? Og hvad koster det? 

‘You have the right to remain silent’

Lad os starte med et lille tankeeksperiment: Forestil dig, at du bliver lagt i håndjern og arresteret. Du har ret til at foretage ét opkald. Du ringer selvfølgelig til en forsvarsadvokat. Men vil du A) være prisfokuseret og ringe til den billigste på listen, eller ville du B) med omhu vælge den du ved, der med de rette kompetencer kan gøre det bedste stykke arbejde for dig?

Jeg er ret sikker på, at langt de fleste af jer uden tøven ville vælge B: et opkald til den forsvarsadvokat, der bedst kan hjælpe og sikre en god og tryg proces, fremfor A: advokaten der er billigst i pris.

Pris trumfer kvalitet

Når det kommer til byggeri, er det imidlertid langt fra alle, der er villige til at betale den pris, det koster at komme godt fra start med sit byggeprojekt. Den økonomiske snusfornuft vinder simpelthen, når det kommer til stykket. Men den økonomiske besparelse er desværre en kort fornøjelse.

Det er som med hårde hvidevarer. Den dyre model er typisk den, der er billigst i brug, og samtidig får du ofte en bedre kvalitet med længere holdbarhed.

Lad os slå pointen fast én gang for alle: Investering i de tidlige faser fordyrer ikke byggeriet. Tværtimod tjener penge givet ud i de indledende faser sig hurtigt hjem under opførelsen, og det er helt normalt, at 1 krone i projektering skal sammenlignes med 1000 kroner i byggeriets samlede levetid.

Hav prioriteringerne i orden

Et byggeprojekt er en langsigtet investering. Hvis vi i stedet for at starte processen med at tale om kvadratmeterpriser vendte det på hovedet og indleder med at definere, hvad der reelt er behov for i projektet, vil vi ud fra prioriteterne kunne sætte retning for resten af byggeriet. Rammen for en god proces er sat, prioriteterne klare og utvetydige, og beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag.

Meningen med projekteringsledelse er at sikre bygbarhed i det projekterede og tilføre værdifulde erfaringer til den fremtidige drift af det færdige projekt. Den dygtige projekteringsleder kan med sin erfaring dosere de midler, der er til rådighed på den rigtige måde og således sikre, at beslutninger tages på det rette tidspunkt til den rette pris.

90 % af værdien fastsættes i projekteringen

Størstedelen af projektets samlede økonomiske rammer fastsættes i projekteringen, hvor alle hovedgreb fastlåses. Hvis man ser på en bygnings levetid, er langt den største værdi altså fastlåst i valg af løsninger i selve projekteringen. En uvildig projekteringsledelse med et helhedssyn og en faglig bredde er derfor væsentlig for byggeriets kvalitet.

Den uvildige projekteringsleder skal varetage en mængde opgaver, der ikke alle er mulige at beskrive ved start. Fast pris  er derfor blot en falsk følelse af tryghed. En dygtig forsvarsadvokat fås sjældent til fast pris men afregnes på medgået tid alt afhængigt af forløbet. Kompetencer koster penge. Og selv om projekteringsledelse er en udgift i de tidlige faser, har man så råd til at undvære denne ydelse…?