Det digitale byggeri i praksis

BIM/VDC/IKT

Værdien af digitaliseringen er efterhånden dokumenteret, men det er langt fra alle, der har udviklet et digitalt mind-set, der omsætter processer og procedurer til værdi i projektforløbet. Tilvalg af teknologien har i sig selv ikke nogen værdi, hvis ikke kompetencerne til at navigere og lede IKT samt realisere potentialet er tilstede.

En håndfast og uvildig IKT-ledelse er grundlaget for, at der kan udarbejdes et entydigt og bygbart projektmateriale. Struktursimulering og god datakvalitet kan levere store tidsmæssige og økonomiske gevinster for projektet.

 

De digitale værktøjer kan danne basis for store besparelser og betydelige produktivitetsmæssige fordele.

 

Teknologi kan synliggøre forholdet mellem pris og kvalitet på en langt mere effektiv måde. Værktøjerne gør det nemt at simulere, hvad ændringer betyder for byggeriets udseende, pris og tidsplan.

Vi styrer det digitale byggeri fra start til slut. Vi hjælper bygherren med at få de rigtige digitale leverancer fra entreprenører og rådgivere, og vi sørger for, at den indkøbte BIM-ydelse leveres.

Vi fremmer det gode samarbejde på tværs af fag og binder byggeprocesserne sammen. Det medvirker til mere gnidningsfrie projekter, fordi værdifuld viden, informationer og data ikke går tabt, hver gang projektet overleveres fra den ene part til den anden.

Nye digitale samarbejdsprocesser

Vi hjælper dig med at bruge de digitale værktøjer rigtigt. Vi har solid erfaring med kollisionstests, digitale mængdeverificeringer, revisionskontroller og bygbarhedsgranskninger i 3D-modeller.

 

Fordelene er mange:

  • Færre budgetoverskridelser
  • Realistiske tidsplaner
  • Et bygbart projekt fra start
  • Bedre datagrundlag for drift
  • Forbedret arbejdsmiljø
  • Afværgning af projektstop

 

De digitale værktøjer skaber en transparent proces, der lægger op til en åben kommunikation, dokumentation og struktur for alle involverede parter. Det gælder både i planlægningen, projekteringsfasen, udførelsesfasen og i den efterfølgende drift.

Du opnår som Bygherre den ønskede værdi og de gevinster, teknologien fører med sig.

ikt digitalt byggeri