Vi har, alt for tidligt, mistet en ven, et forbillede, en kollega. Et meget vellidt menneske. Peter Sandborg gik pludselig og uventet bort i går, søndag d. 10. juni, som følge af en hjerneblødning. Peter blev 56 år.

Peter var sin helt egen fantastiske person. Han var nærværende, humoristisk, positiv og hele hans væsen smittede af på os alle sammen. Han var et udpræget familiemenneske, og han glædede sig til at blive morfar. Et knudepunkt for venner, familie og kollegaer. Peter var meget inkluderende. Han mødte sin omverden med overskud.

Peter var altid villig til at hjælpe med både småt og stort. Han var betænksom og nysgerrig – fandt nye veje og måder at gøre tingene på. God for en skarp og humoristisk bemærkning. Peter besad stor viden og indsigt, og lagde altid sin sjæl i det grundige arbejde, han leverede. Han var utroligt videbegærlig og tilegnede sig hurtigt ny viden, både inden for det sproglige, det naturvidenskabelige og det musikalske. Han var tillige sportslig, i god form og ivrig cyklist. Han mødte altid frisk ind efter vinterbadning – og delte gerne ud af sine sjove oplevelser.

Derudover var han et matematisk geni, der med et uovertruffen økonomisk overblik, løste komplekse opgaver for mange af vores kunder og samarbejdspartnere.

Peter Sandborg var dybt respekteret i byggekredse som ´the cost planner´. Dels pga. af sin store faglige specialistviden og systematiske arbejdsmetode og dels pga. sit meget venlige og imødekommende væsen samt evne til at samarbejde.

Peter er nu ikke sammen med os mere. Lad os tænke på, hvor pludseligt det kan ske, og altid passe på hinanden og behandle hinanden positivt og godt, som det også var Peters varemærke. Hans gode humør, hans altid venlige natur og hans høje faglighed vil blive savnet.

Der er ingen tvivl om, at Peter efterlader sig et stort hul.  

Vores tanker går til Peters familie og nære. Ære være Peter Sandborgs minde.