Granskning af projektmateriale

Risikoafdækning inden udbud

Vi tilbyder en faglig og tværfaglig granskning af projektmateriale i form af en grundig gennemgang af projektet, set gennem den uvildige entreprenørs briller.

Vi kalder dette for uvildig entreprenørgranskning. Det gør projektmaterialet mere bygbart og sikrer et solidt udbudsmateriale inden entreprenørerne skal prissætte dette.

Med entreprenørgranskning mener vi en ekstern projektgranskning foretaget af en uvildig part, der gennemgår og gransker et projektmateriale med henblik på bygbarhed. Med andre ord en risikoafdækning af projektmaterialets risici.

Med en entreprenørgranskning er der tale om både en projektgranskning og en procesgranskning af projektmaterialet. Derfor er det vigtigt, at granskningsteamet har praktisk erfaring fra byggeriets udførende del.

Målet er at udpege uhensigtsmæssige forhold i projektmaterialet, så disse kan behandles og udbedres, inden det går ud over kvalitet, tid og økonomi i forbindelse med udførelsen af byggeriet. Vi udpeger kritiske forhold, fejl, mangler og misforståelser, og vi påpeger utilsigtet attitude i projektmaterialet, som bør undersøges eller afklares nærmere inden udbud.

Granskning med et helhedssyn

uvildig entreprenørgranskning granskning mangelgennemgang afleveringsforretningV2C gransker projektmaterialet på hvert fag. Vi gransker og vurderer ligeledes grænseflader mellem alle fag/entrepriser. Du og projekteringsteamet får overblik over de risici, der ligger i projektet i forbindelse med udbuddet og den efterfølgende udførelse af projektet.

Når V2C udfører en uvildig entreprenørgranskning på et projekt vil fokus være på bygbarheden af projektmaterialet, men også på sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold under udførelsen af byggeriet, samt de efterfølgende driftsforhold for driftspersonalet.

Når vores granskningsteam finder anledning til en anmærkning til projektmaterialet, vurderer vi risikoens størrelse. Dette sikrer, at du og projekteringsteamet kan have fokus på, hvor ændringer skaber den største værdi. Det er vigtigt, at dialogen omkring anmærkninger til projektmaterialet sker med stor respekt for projekteringsteamets faglighed. Derfor foregår vores afrapportering af vores entreprenørgranskning altid som en dialog med projekteringsteamet.

Et bygbart projektmateriale giver den bedste værdi, når det udsættes for konkurrence i forbindelse med udbuddet til entreprenørerne. Efterfølgende i udførelsesperioden skabes et bedre arbejdsmiljø for alle omkring projektet – der opstår færre konflikter undervejs, og sandsynligheden for at ende i en voldgift bliver væsentlig mindre.