Et entydigt kontraktgrundlag med digitalt byggeri

En valid digital model giver en mere gnidningsfri proces, bedre kvalitet og et bedre samarbejde aktørerne imellem. Troværdige og entydige 3D-modeller minimerer fejl i byggeriet. Vi sikrer, at der arbejdes med de nyeste, reviderede dokumenter, og at gældende IKT-krav er overholdt.

En digital model synliggør forholdet mellem pris og kvalitet på en langt mere gennemsigtig måde. Mængdeafvigelser kortlægges før kontrakt, og du ender op med et mere entydigt kontraktgrundlag.

Vi får bragt den relevante viden i spil på det rigtige tidspunkt, og vores granskning medfører, at du får mest mulig værdi ud af de digitale modeller og de gevinster, teknologien fører med sig.

Fundament for godt digitalt samarbejde

ikt digitalt byggeriEn forsømt indsats og et manglende tværfagligt fokus i den digitale projektering afspejler sig direkte i udførelsesfasen, hvor det kan ses på omfanget af entreprenørens ekstrakrav og stilstand.

Ofte lider kvalitet og arbejdsmiljø, når byggeprojektet skal absorbere et dyrt og tvetydigt projektmateriale. Helt konkret kan det betyde, at byggeprojektet bliver forsinket, og at du kan modtage uberettigede ekstrakrav i udførelsesfasen som følge af projekteringsfejl eller forhøjede driftsudgifter.

Vi tilbyder en uvildig og tværfaglig kvalitetssikring, hvor fejl og mangler i modellerne og projektmaterialet kapitaliseres. Vi vurderer med vores entreprenørbaggrund, hvilke hændelser der skal prioriteres først, og hvilken kapitalisering de skal have.

Teknologien er ikke i sig selv meget værd, hvis ikke vi forstår den og formår at udnytte mulighederne. I V2C ”oversætter” vi det digitale sprog og tydeliggør såvel muligheder som faldgruber. Tidlig inddragelse skaber mulighed for at få viden og kompetencer i spil på rette tid, så spild og dobbeltarbejde undgås i projekteringen.

Hvordan gransker vi digitale modeller?

Vi går systematisk til værks, når vi gransker digitale modeller. Vi foretager konsistens- og kollisionsanalyse-afdækning samt udbedring af potentielle ekstrakrav i byggeriet. Vi går i dybden med mængdeverificering, hvor vi afdækker over-mængder og manglende mængder i projektets tilbudsliste.

Vi foretager en bygbarhedsgranskning, herunder visuel granskning af byg- og driftbarhed ved brug af projektets 3D-model. Vi laver ligeledes en overordnet granskning af projektets teknikfag og grænseflader.

 

Ved en kvalitetssikring af 3D-modeller vurderer vi:

  • Modelkvalitet
  • Anvendelighed i udbud
  • Kollisionsanalyse mellem fagmodeller
  • Model-mængdeverificering i forhold til udbudt tilbudsliste
  • Drift- og bygbarhedsanalyse via bygningsmodel

 

HUSK AT du som offentlig eller almen bygherre er lovmæssigt forpligtet til at opfylde IKT-bekendtgørelsen 118 og 119 omkring digital projektering. Tilvalgsmulighederne på IKT-aftalen er mange, og erfaringen er, at gevinsten for projektet først opstår, når projekt, team og bygherres ønsker afstemmes.