Er dit projektmateriale bygbart?

Vi tilbyder en tværfaglig granskning af projektmateriale i form af en grundig gennemgang af projektet, set gennem entreprenører og driftsherres briller. Målet er at skabe grundlaget for et bygbart projekt ved byggestart.

Vi gennemgår det samlede projektmateriale på både projekt- og procesniveau. Vi gennemgår tegninger, beskrivelser, modeller og andet projektmateriale for at vurdere, om projektet kan realiseres ud fra materialet – og om der vil komme et driftsbart byggeri ud af det.

Vi udpeger uhensigtsmæssige forhold i projektmaterialet, så disse behandles og udbedres, inden det går ud over kvalitet, tid og økonomi i forbindelse med udførelsen af byggeriet og den efterfølgende drift af bygningen.

 

Granskning af driftsmæssige forhold

uvildig entreprenørgranskning bygbarhed driftbarhedVores erfaring er, at fokus på driftbarheden og driftsøkonomien i projektmaterialet giver stor værdi for bygherre og fjerner mange ærgrelser hos driftspersonalet.

Ofte kan selv små projektmæssige fejl skabe store problemer og frustrationer hos driftspersonalet. Konsekvenserne af projekter, der ikke er tilrettelagt efter gode driftsforhold, kan være store, da løsningerne ofte er svære at ændre eller fjerne efterfølgende. Det kan f.eks. være dårlig serviceadgang, forkert dimensionering eller materialer, der ikke kan klare bygningsbrugen.

Derfor anbefaler vi, at der ved en uvildig entreprenørgranskning også stilles fokus på driftsmæssige forhold i bygningen og levetid af materialer og produkter.