nyskabelse, ledelse, succes, byggebranche, værdi, kultur, mission, strategi,

Af Jesper Salling, Indehaver af Quo Vadis

Stort tak til Jesper Salling for nedenstående artikel, der kan downloades i sin fulde længde her. 

Artiklen indgår som en del af et forskningsprojekt, der blandt andet undersøger, hvordan succesfulde virksomheder i byggebranchen arbejder med forretningsudvikling.

3 nyskabelser giver V2C succes i byggebranchen

Lars Blaaberg og Peer Kisbye etablerede deres rådgivende virksomhed i byggebranchen i 2014 under navnet V2C. Startkapitalen var på kr. 50.000,- og de to grundlæggere var de eneste medarbejdere. Virksomheden er siden vokset eksplosivt til en omsætning på 32 mio. kr. med ca. 40 medarbejdere i 2017. Der forventes en stigning i omsætningen på 30% i 2018 samt en medarbejderskare på +50. Læs med, når de to ejere fortæller om, hvad der har været med til at skabe den høje vækst.

Tekst: Quo Vadis, december 2018

 

  1. En ny forretningsmodel – entreprenørrådgivning optimerer projekter i byggeriets udviklings- og projekteringsfaseV2C har set et hul i byggebranchens værdikæde, et behov hos kunderne, som ingen havde set før, og dermed en ny forretningsmulighed og forretningsmodel.

   Visionen var og er at bidrage til at reorganisere byggebranchen, altså måden byggesager bliver gennemført på. V2C er lykkedes med at få branchen til at se, at der er brug for entreprenørens viden og kompetencer tidligt i byggeriets udviklings- og projekteringsfase og at se fordelen ved, at det er V2C og ikke entreprenøren, der leverer denne viden, så bygherren senere kan udbyde entreprenørydelserne til flere bydende.

  2. Konstant fokus på implementering af strategi, vision og opfølgningV2C havde 50.000 kroner og stærke visioner, da Lars Blaaberg og Peer Kisbye skabte virksomheden i 2014. På knap 5 år er virksomheden vokset til 40 medarbejdere og en omsætning i 2017 på 32 mio. I 2018 forventes omsætningen at stige med 30 % og medarbejderstaben at vokse til +50.

   V2C skaber vækst ved konstant at have fokus på strategi, vision og opfølgning:

   • En vision om at ændre den måde byggebranchen er organiseret og arbejder på
   • Konstant fokus på udvikling af virksomheden gennem vedholdende strategiarbejde på løbende Next Step og Big Next Step-møder, suppleret med Value Friday-møder med medarbejderne

3. Skaber udvikling og vækst med færre ledere og mere ledelse

V2C har valgt nogle dygtige medarbejdere til virksomheden, der kan håndtere friheden til at agere i dagligdagen og have en meget stor grad af selvledelse.

Det betyder, at der er nogle ting, V2C håndterer anderledes end i den traditionelle hierarkiske organisation med mange chefer, der følger og støtter medarbejderen tæt. V2C har:

 • fokus på at skaffe dygtige og erfarne medarbejdere gennem attraktiv løn/arbejdstidspakke med fokus på job/fritid balancen og 4-dages uge
 • en organisation hvor alle har et godt kendskab til hinandens kompetencer og bruger dem på tværs af virksomhedens opgaver
 • en flad organisation med få ledere, men medarbejdere med ledelseserfaring, der fungerer som sparringspartnere for kolleger, der fx har udfordringer i jobbet.

Om Quo Vadis:

Quo Vadis er en konsulentvirksomhed, der rådgiver B2B-virksomheder i arbejdet med strategi og forretningsudvikling. Med baggrund i Jesper Sallings store erfaring fra byggebranchen har Quo Vadis’ mange kunder fra netop byggebranchen, det vil sige rådgivere og udførende.