Af Lars Blaaberg, partner og direktør i V2C

Spildtid i byggeriet

Det er næppe nogen overraskelse, at spildtiden i byggeriet er høj. 66 % af håndværkernes arbejdsdag er spildtid, viser nyt studie. Det er snarere reglen end undtagelsen, at budget og tidsplan overskrides. Men hvordan skruer vi op for produktiviteten?

Kun en tredjedel af håndværkernes arbejdstid er værdiskabende, bekræfter ny omfattende undersøgelse. For 15 år siden viste en lignende undersøgelse det samme. Trist at vi ikke har flyttet os. Vi har stadig forsinkelser, der påvirker alle parter og bringer økonomiske tab med sig gennem hele kæden, ikke mindst hos bygherren. Årsagen kan bl.a. findes i manglende koordinering, dårlig planlægning og for lidt styring.

Den gode nyhed: Der er meget at hente med få ændringer. Men vi skal turde stille krav og gentænke processerne.

Bygherre må træde i karakter og tage styringen over projekterne, herunder planlægning på tværs af fagene.

Og så skal bygherrerne i højere grad stille krav til leveranceteamet. Vi må ikke acceptere med et stiltiende ”sådan er det jo bare”.

 

Grib optimeringsmulighederne – værktøjerne er der allerede

Vi kan se, at en bedre tilrettelæggelse giver mindre spild, færre fejl og langt færre arbejdsulykker.

Jo bedre planlægning, des bedre projekter og basis for fremdrift. Bedre planlægning fører til bedre bundlinje. Til bedre kommunikation, overblik, forudsigelighed og flow. Det medfører bedre overholdelse af tid, og økonomi, bedre sikkerhed, arbejdsmiljø og større arbejdsglæde for alle parter på projektet. Det kræver naturligvis de rigtige kompetencer.

Vi skal blive bedre til at tage stilling til kritiske perioder og aktiviteter allerede i projektets tidligste faser.Det giver mulighed for at foregribe problemer, inden de opstår og for at håndtere uforudsigelige hændelser undervejs i processen. Det hindrer forsinkelser og stilstand i projektet og skaber større effektivitet i arbejdet. 

Med principper fra Lean Construction kan vi synliggøre områder med ineffektiv brug af ressourcer og risiko for kollisioner på pladsen.Overblikket resulterer i en løbende tværgående koordinering og en bedre indbyrdes forståelse og dermed færre konflikter i udførelsesfasen.

Det handler ikke om at arbejde hurtigere. Det handler om at arbejde smartere.

Nogle gange må man løbe langsomt for at komme hurtigere i mål. Frem for alt må man starte på det rigtige ben. Det kræver de rette kompetencer og styringsredskaber. Kompetencer der nogle gange må hentes ind udefra. Til gengæld kan man opnå betydelige produktivitetsstigninger ved at tage styringen og stille samarbejdsfremmende krav.

Lad os nu gribe de oplagte muligheder der kan forbedre byggeriet, og lad os udvikle nye, værdiskabende processer. Jeg er optimist og både håber og tror, at kurven i løbet af den nærmeste fremtid endelig vender. Flere kommer med nye spændende forretningsmodeller. Digitalisering vinder frem, og vi i V2C vil være med til at gå foran og biddrage med vores erfaringer og viden.

 

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er en del af et nyt omfattende forskningsprojekt fra Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet. I studiet er håndværkere fra fire forskellige byggepladser blevet observeret over 1.000 timer for at måle deres produktivitet. Men kun en tredjedel af arbejdstiden i byggeriet er værdiskabende, viser forskningsprojektet. 

 

Link: https://fagbladet3f.dk/artikel/tredjedele-af-haandvaerkeres-arbejdsdag-er-spildtid