Adfærdsanalyser

Afleveringsforretning

Alment byggeri

Advisor

Markedskoordinator - Aarhus

AMK P & B

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Arealoptimering

Audit

Advisor

Brugersamarbejde

Bygbarhedsgranskning

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

granskning ikt digitale byggeri

Advisor

Christian Blicher Lundberg

Advisor

Byggeledelse

Advisor

Michael Strøm

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Joachim Kruse Christensen

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Advisor

Byggeplads

Advisor

Joachim Kruse Christensen

Advisor

Advisor

Advisor

Byggeriets regler

Advisor

Advisor

Bygherrerepræsentant

Advisor

Advisor

Advisor

Bygherrerådgivning

Advisor

Advisor

Advisor

Markedskoordinator - Odense

Bygherresparring

Markedskoordinator - Odense

Advisor

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Advisor

Partner & Direktør

Markedskoordinator - Aarhus

Claims management

Commissioning

CTS og BMS

Design

Advisor

Advisor

Michael Strøm

Digitalt byggeri

Værdiskabende projektudvikling, developer

Partner & Direktør V2C Udvikling

granskning ikt digitale byggeri

Advisor

Christian Blicher Lundberg

Advisor

Michael Strøm

Advisor

Driftsledelse

Energioptimering

Facade

Advisor

Facilitering

Advisor

Kultur- og økonomiansvarlig

Fagtilsyn

Advisor

Advisor

Advisor

Fejlfinding tekniske anlæg

Advisor

Fjernvarme

Advisor

Joachim Kruse Christensen

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Markedskoordinator - Aarhus

Advisor

Advisor

Advisor

granskning ikt digitale byggeri

Advisor

Christian Blicher Lundberg

Kommunikation

Advisor

Advisor

Advisor

Organisation & udvikling

Tilbudsansvarlig

Kultur- og økonomiansvarlig

Advisor

Michael Strøm

Advisor

Advisor

Advisor

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Markedskoordinator - Odense

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Værdiskabende projektudvikling, developer

Partner & Direktør V2C Udvikling

Advisor

Studentermedhjælper

Studentermedhjælper

Ricki Sundbæk Johansen

Forurening

Advisor

Indeklima

Innovation

Partner & Direktør

Kultur- og økonomiansvarlig

Kalkulation

Værdiskabende projektudvikling, developer

Partner & Direktør V2C Udvikling

Kollisionskontrol

granskning ikt digitale byggeri

Advisor

Christian Blicher Lundberg

Kommunalt byggeri

Markedskoordinator - Aarhus

Advisor

Konceptudvikling

Konflikthåndtering

Advisor

Advisor

Advisor

Korrosion

Advisor

Joachim Kruse Christensen

Kvalitetssikring

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Joachim Kruse Christensen

Advisor

LEAN

Partner & Direktør

Advisor

Licitationsresultater

Lokationsbaseret planlægning

Advisor

Advisor

Markedsundersøgelser

Advisor

Værdiskabende projektudvikling, developer

Partner & Direktør V2C Udvikling

Mængdeverificering

granskning ikt digitale byggeri

Advisor

Christian Blicher Lundberg

Advisor

Organisationskultur

Presse

Kommunikation

Procesledelse

Markedskoordinator - Aarhus

Advisor

Advisor

Markedskoordinator - Odense

Advisor

Produktionsstyring

Projekteringsledelse

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

granskning ikt digitale byggeri

Advisor

Christian Blicher Lundberg

Advisor

Advisor

Partner & Direktør

Advisor

Projektledelse

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Joachim Kruse Christensen

Projektoptimering

Advisor

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Advisor

Projektudvikling

Advisor

Værdiskabende projektudvikling, developer

Partner & Direktør V2C Udvikling

Advisor

Advisor

Prækval

Tilbudsansvarlig

Risikostyring

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Partner & Direktør

Partner & Direktør

S-kurve

Advisor

Sikkerhedsledelse

Advisor

Advisor

Space planning

Advisor

Michael Strøm

Advisor

Tidsplanlægning

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Tilbuds- og kontraktforhandling

Advisor

Advisor

Advisor

Time planner

Advisor

Advisor

Totaløkonomi

Advisor

Udbudsformer og -strategi

Partner & Direktør

Advisor

Vej og bane

Advisor

Økonomiplanlægning og -styring

Partner & Direktør

Partner & Direktør

Advisor

Advisor

Advisor

Advisor

Kultur- og økonomiansvarlig

Advisor

Advisor

Advisor