Due dilligence – solidt beslutningsgrundlag

V2C tilbyder en due diligence undersøgelse med det formål at sikre køber fuld viden om en ejendom, et byggeprojekt eller en virksomhed forud for indgåelse af en overdragelsesaftale. Det forhindrer, at der dukker overraskelser op, efter handlen er indgået.

uvildig bygherrerådgivning i alle byggeriets faser

Et fuldt kendskab til den økonomiske tilstand er en forudsætning for den rigtige beslutning. Det giver køber et forhåndskendskab til eventuelle økonomiske faldgrupper, der ikke ses med det blotte øje.

 

V2C bidrager med indsigt i et projekts eller firmas økonomiske validitet ved systematisk granskning af økonomiske og tekniske forhold. Vi afdækker og værdisætter risici, inden beslutningen tages. På den måde genererer vi et troværdigt beslutningsgrundlag for fremtidige økonomiske transaktioner.

 

Det rette valg på et oplyst grundlag

Fremadrettet vil det være køber, der har ansvaret for de økonomiske konsekvenser af eventuelle risici, og derfor er det afgørende at være fuldt oplyst herom.

Ved at vurdere de risici der er i gennemførelsen af projektet og værdisætte disse på det rette tidspunkt i et forløb, får man mulighed for at forebygge problemerne frem for at bruge ressourcer på senere at reparere uforudsete problemområder.

Risici der kunne opstå ved overdragelsen afdækkes og minimeres, og kunden spares derved for de mange fejldispositioner, der kan komme af et ufuldstændigt beslutningsgrundlag. Dette skaber tryghed for både sælger og køber.

V2C har et stort kendskab til byggeøkonomi, byggeriet og dets faldgruber samt byggeriets sammenhæng.

En stor viden om byggeri og de komplikationer, udfordringer og risici, der ofte gør sig gældende betyder, at vi forstår og kender den adfærd, byggeriets parter lægger for dagen, både i forbindelse med byggeri men også i forbindelse med de mange relationer, der er mellem byggeriets interessenter.

 

Systematisk analyse og risikoafdækning

V2C har medvirket i due diligence undersøgelser i forbindelse med såvel ejendomshandel som virksomhedsoverdragelse, både med økonomiske såvel som tekniske afklaringer.

Vi undersøger blandt andet stadeopgørelser og økonomien i de krav, virksomheden sætter, og om hvorvidt disse er rimelige. Vi efterregner og validerer økonomiske postulater.

V2C afdækker og værdisætter risici med udgangspunkt i det, der skal handles.

Vi bruger gennemarbejdede værktøjer, skemaer og systematikker, der tilpasses hver enkelt case. Materialet afleveres i et letforståeligt og klart sprog med entydige konklusioner. Når du arbejder sammen med V2C kan du regne med altid at møde erfaring og kompetencer på højeste niveau.