Fokus på totaløkonomi

En bygnings økonomi er langt mere end anlægssummen. Det er nødvendigt at se på økonomien i hele bygningens levetid, også kaldet et totaløkonomisk perspektiv.

Med bygninger der har en levetid på 30-50 år er det sjældent anlægssummen, der udgør den største værdi og er kilde til det største optimeringspotentiale. Det gør derimod omkostninger til løbende drift af bygningen såsom vedligeholdelse, ombygning, tilpasning, servicering, rengøring og andre facility management-discipliner, samt energi til lys, opvarmning, nedkøling, fugtregulering, alarm og andre energikrævende installationer.

Under projektering og udførelse træffes mange afgørelser. I situationen kan de virke ubetydelige, men set i totaløkonomisk perspektiv over hele bygningens levetid har de en stor værdi. Disse beslutninger skal optimeres.

Byggeøkonomiske besparelser og et bedre arbejdsklima

Ved at stille kompetencer inden for drift- og energioptimering til rådighed for bygherren, under projektering og bygningens udførsel, kan vi medvirke til, at der træffes rationelle og energirigtige beslutninger, der forøger bygningens værdi, reducerer driftsorganisationens løbende drifts- og energiomkostninger, og samtidig gør noget godt for miljøet.

Fordi vi i V2C har stor erfaring fra bygningsdriften, ved vi, hvordan det er organiseret, og hvordan facility management samt markedets forretningsmodeller er skruet sammen. Dette giver os de bedste forudsætninger for at rådgive bygherre og driftsorganisation.

Under projektering og udførsel handler det meget om bygbarhed, men vi mener ligeledes, at der skal være et øget fokus på driftbarhed, og den har vi unikke kompetencer til at afdække til gavn for bygherre, bygningens kommende burgere samt miljøet.

Vi tager stilling til driftshensyn

Uanset om bygherren kender den kommende driftsorganisation eller ej, så kan vi agere repræsentanter for den kommende bruger af ejendommen. Vi sikrer, at de kommende brugeres ønsker og behov bliver indfriet inden for de rammer og midler, der er til rådighed.

Læs om energioptimeringer og FN’s 17 Verdensmål her.

 

Vi kan lave analyser af, hvad det vil koste at servicere og vedligeholde bygningen ud fra valgte materialer og løsninger.

Vi kan udarbejde budgetter, som kan danne grundlag for beslutninger omkring valg af materialer, energikilder og løsninger.

Vi kan lave granskninger, hvor vores fokus er på de totaløkonomiske budgetter, så sammenhængen mellem valg under projektering og udførsel belyses i et driftsmæssigt perspektiv.

Kort sagt, vi kan i kraft af vores kompetencer sikre, at bygningen er optimeret til fremtiden allerede ved ibrugtagningen.

commissioning teknik byggeteknik

 

HUSK AT en tommelfingerregel for bygninger er, at når der bruges 1 krone på projektering, skal der bruges 5 kr på at bygge og 100 kr på drift. Der er mange penge at spare ved at sikre en økonomisk og effektiv drift.