Tryghed om projektøkonomi

Et bygbart projekt der holder budget og afleveres til tiden forudsætter en god økonomistyring gennem hele byggeriet.

Vi leverer viden og kompetencer inden for opbygning, verificering og styring af budgetøkonomi.

Undgå overskridelser i udførelsesfasen

Vi kan hjælpe dig med at opnå et tidligt kendskab til projektets økonomi, ydelsesomfang, budgettering og økonomistyring. Det giver et overblik over økonomiske usikkerheder, og dermed viden om projektet er bygbart ift. den økonomiske ramme.

Det handler ikke kun om besparelser for projektet. Det handler om at samle en højere grad af viden om projektets risici og have en løbende vished, om økonomien holder til det planlagte. I bund og grund handler det om at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at beslutninger kan tages med afsæt i et realistisk billede af projektets økonomi.

 

  • Bedre økonomiske beslutninger på et oplyst grundlag
  • Færre uforudsete økonomiske bagslag
  • Et grundlag for, at økonomien holder hele vejen gennem projektet
  • Gennemsigtighed
  • Konkret og erfaringsbaseret projektøkonomi

 

Entreprenørens kompetencer i de tidlige faser

Cost planning er en praktisk disciplin, der bygger på solid erfaring med sammenfatning og risikovurdering af byggeprojekters økonomi og et stort markedskendskab. Vi baserer økonomiske estimater og valideringer på sammenhænge mellem enheder, mængder og projektforhold.

Vores kompetencer bygger på omfattende praktisk erfaring med estimering og økonomistyring fra entreprenørleddet.

Via systematiske analyser og risikoafdækning skaber vi et mere præcist beslutningsgrundlag. Vi gennemskuer kompleksiteten og klarlægger, om et budget er holdbart. Det giver indsigt i, om der er potentielle besparelser eller optimeringer at hente i projektet.

Vi evaluerer både eksisterende budgetter men udarbejder dem også helt fra start af. I begge tilfælde skaber vi det nødvendige overblik, så du kan tage beslutninger med afsæt i et realistisk billede af projektets økonomiske virkelighed.

 

Overblik over projektspecifikke omkostninger

Vi går i dybden med estimaterne, hvor det er nødvendigt men anskuer altid projektøkonomien ud fra et helhedssyn, så et projekt også holdes op mod kendte nøgletal og markedsforhold for tilsvarende byggerier. Vi analyserer udbudsmaterialet for faldgrupper og identificerer den økonomiske konsekvens ved forskellige udbuds-/entrepriseformer. Vi udpeger risikoområder i det specifikke projekt, og vi kan afklare årsager til overskridelser, faktiske eller estimeret.

 

Sikkerhed for økonomi er en af de mest kritiske succesfaktorer for en vellykket byggeproces