Et velfungerende byggeri fra første dag

Bygningsmassen er igennem de sidste 30 år blevet mere kompleks, især på det tekniske område. Commissioning (Cx) er en kvalitetssikringsdisciplin til at sikre, at bygningens teknik virker efter hensigten. Det er dyrt og besværligt at udbedre fejl, når først byggeriet står færdigt og brugerne er flyttet ind.

Med commissioning fanger vi problemerne allerede i projekteringsfasen. Vi fører løbende tilsyn under udførelsen og sikrer optimal driftsfunktionalitet fra første dag.

Vi sørger for, at der er tænkt på bygningens drift lige fra projektets spæde start.

 

Lean commissioning

Lean commissioning adskiller sig fra traditionel commissioning ved at være projekttilpasset. Lean commissioning følger de allerede planlagte kvalitetsstyringsprocesser og udføres som en tværfaglig teknisk byggeledelse, fagtilsyn og løbende commissioning i én funktion. Nøgleordet er uvildighed – uvildighed i forholdet til sparringen til bygherren og brugerne, uvildighed i inddragelsen af driftsorganisationen, uvildighed i byggeledelsen og fagtilsyn.

Ved at samle commissioning i én integreret funktion opnår du bedre planlagt proces for alle parter. Manglerne på de tekniske installationer minimeres, og bygningen virker efter hensigten fra ibrugtagelsen.

Vores erfaring viser, at samspil mellem det tekniske og det bygningsmæssige projektmateriale er en kritisk succesfaktor. Det gælder også græsefladerne mellem de tekniske projekter. Samspil mellem tekniske fag og byggeproces er imidlertig ofte en udfordring. Vi danner bro mellem driftsherre, rådgiver og udførende for at sikre, at alle installationer virker inden ibrugtagning af byggeriet. Lean commissioning er således en support til projektets eksisterende kvalitetssikring med fokus på helheden i byggeprocessen og bygningens totaløkonomi.

 

 

commissioning

HUSK AT Dansk Standard har udgivet en standard, der kan sikre sammenhæng mellem krav, projektering, byggeproces og drift. Den hedder DS3090 og når V2C udfører lean commissioning er det naturligvis i overensstemmelse med standardens kvalitetskrav.