Det er vigtigt for V2C, at de samarbejdspartnere og leverandører som V2C arbejder sammen med, ser ansvarlig virksomhedsadfærd som en central del af sin forretning.
Denne Code of Conduct (herefter kaldet CoC) beskriver de forventninger V2C har til sine samarbejdspartnere og leverandører.
Det er vores samarbejdspartneres ansvar at udføre alle relevante og nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne CoC overholdes.

Samarbejdspartneren er indforstået med, at de til hver en tid kan kontrolleres af V2C eller af en uafhængig kontrollant, på vegne af V2C.

MISLIGHOLDELSE AF V2C’S COC

I tilfælde hvor V2C opdager, at CoC’en misligholdes hvor samarbejdspartneren eller leverandøren har kendskab til dette, forventer V2C, at samarbejdspartneren eller leverandøren undersøger og afhjælper sådanne mislighold inden for rimelig tid. Dette aftales med V2C.
I tilfælde hvor der ikke vises vilje til at udbedre pågældende problemer, er det en væsentlig misligholdelse af kontrakten, og V2C kan afslutte forretnings- og samarbejdsaftalen øjeblikkeligt, hvilket ikke berettiger samarbejdspartneren eller leverandøren til nogen form for kompensation.

KORRUPTION

Gældende love og regler skal til hver en tid overholdes. V2C forpligter sig til at drive forretning med en høj grad af integritet og accepterer ikke nogen form for bestikkelse eller korruption, herunder underslæb, smørelse, hvidvaskning, returkommission, afpresning, svindel eller nepotisme.

FINANSIEL INTEGRITET

Alle transaktioner sker i overensstemmelse med vores retslige forpligtelser og i henhold til god regnskabspraksis. Vi rapporterer præcist, rettidigt, pålideligt, konsekvent og gennemsigtigt.

Anvisninger af V2C’s kunders betalinger/forpligtelser til andre parter i forbindelse med kundens projekt skal ske med udgangspunkt i kundens/projektets prokuraforhold. Ved indgåelse af aftale skal prokuraforhold aftales. Ved forpligtelser under prokuragrænsen kan V2C medarbejderen godkende.

INTERESSEKONFLIKTER

V2C varetager altid kundens interesser. V2C forventer, at vores samarbejdspartnere og leverandører er objektive i deres beslutningsgrundlag, og undgår interessekonflikter baseret på private, forretningsmæssige eller andre faktorer.
Oplever vi en mulig interessekonflikt, så trækker V2C sig øjeblikkelig ud af situationen og beslutningen. Leverandør-
og samarbejdsaftaler skal ligesom andre aftaler altid dokumenteres, og de interne beslutningsprocesser og godkendelsesprocedurer skal til hver en tid overholdes.
I V2C er åbenhed, gennemsigtighed og dokumentation af aftaler og beslutninger afgørende for at håndtere faktiske, opfattede og potentielle interessekonflikter.

FORTROLIGHED

V2C respekterer den enkeltes ret til at beskytte egne personoplysninger. V2C respekterer og beskytter fortrolig information fra V2C og vores samarbejdspartnere. V2C deler aldrig information til anden part uden samtykke.

DISKRIMINATION

V2C accepterer ikke forskelsbehandling af de ansatte på grund af køn, seksuel orientering, alder, religion, etnisk oprindelse, nationalitet, social baggrund eller handicap. V2C respekterer retten til frit valg af foreninger og organisationer.

ARBEJDSMILJØ

V2C har et helhedssyn på sundhed som omfatter fysisk, psykisk og social trivsel. V2C passer på vores medarbejdere, og de mennesker som er udsat for påvirkning af vores arbejde. V2C forpligter sig til at handle, hvis vi oplever ulovlige arbejdsforhold som f.eks. social dumping, eller hvis arbejdet ikke udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Arbejdsbetingelser må ikke overskride de grundlæggende menneskerettigheder – arbejdspladser sikres og usikkert arbejdes stoppes.

FAIR KONKURRENCE

V2C mener, at fair konkurrence er til fordel for vores konkurrenter og for V2C, fordi det efter V2C’s overbevisning fremmer effektivitet og innovation. Vi forpligter os til fair konkurrence, og accepterer ikke overtrædelse af monopollovgivningen og konkurrencelovgivningen.

RAPPORTERING AF HÆNDELSER

Som led i god virksomhedsstyring og intern kontrol har V2C en Whistleblowerportal, hvor mistanke om overtrædelser af love og interne forretningsgange kan indberettes.
Adgang til portalen findes på her