Mange af vores kunder oplever stor værdi i Client Construction, fordi det kan være svært at have mandekraft, tid og viden nok internt til at styre en kompleks byggeproces fra A-Z. Client Construction er din outsourcede byggeafdeling. Kompetencer leveret som separate ydelser på medgået tid eller som supplement til bygherrens egen organisation.

Med en Client Construction organisering får du adgang til flere ressourcer og ekspertise, som tilsammen skaber de bedste betingelser for dit projekt. En organisering hvor du som bygherre varetager den ledende og koordinerende rolle i projektets gennemførelse, ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver. Du får en robust, byggeorganisation, der i alle byggeriets faser matcher de involverede parter, så du er klædt på, når fx kontrakter skal underskrives og ansvar skal placeres.

Uvildig rådgivning i alle byggeriets faser

Med V2C’s kompetencer får du styring og kvalitetssikring af det projektarbejde, som rådgivere og entreprenører almindeligvis udfører på et byggeprojekt. Det gør arbejdsgange og processer mere effektive, da de er baseret på mange års erfaringer og viden fra entreprenør- og udføreleddet. Du høster værdien!

Ved at vælge outsourcing frigives tid og energi til at fokusere på din kerneforretning – uden at du afgiver din indflydelse på projektet.

Vi kan levere hele pakken af kompetencer samlet, eller vi kan fungere som et fleksibelt supplement til din eksisterende byggeafdeling.

 

Client Construction er et koncept, vi har udviklet, for at du kan styre processerne omkring byggeriet og opnå maksimal indflydelse i samspillet med arkitekt, ingeniør, entreprenør, myndigheder og investorer.

Læs mere om vores forretningsområder her.

HVAD ER CLIENT CONSTRUCTION?

Client Construction er en organiseringsform i et bygge- og anlægsprojekt, hvor bygherren varetager den ledende og koordinerende rolle i projektet ved brug af en juridisk og økonomisk uafhængig rådgiver.