Claims management

V2C tilbyder rådgivning til håndtering af påstande i byggesager. Det gælder såvel påstande fra entreprenører som fra rådgivere.

Fremsatte påstande vil typisk indebære en risiko for forøgede omkostninger og/eller forlængede tidsplaner.

Med udgangspunkt i generel konflikthåndtering kan vi hjælpe dig med at få klare retningslinjer for byggesagens påstande og dermed sikre, at byggesagen forløber ordentligt.

Merkrav fra entreprenører

Entreprenøren kommer ofte med udbetalingskrav for ekstraarbejder udført i tillæg til entreprisekontrakten. Når entreprisekontrakten ikke i sig selv omfatter alle nødvendige opgaver, kan det kræve ekstra ressourcer at vurdere og godkende det udførte arbejde undervejs i projektforløbet.

Vi skelner mellem håndtering af krav om udbetalinger og et behov for en mere systematisk kontrol af de udførte ekstraarbejder. Dette for at vurdere rimeligheden i de enkelte krav.

Merkrav fra rådgivere

Rådgiveres udbetalingskrav udgør ligeledes et tillæg til de indgåede aftaler.

Vi vurderer, om rådgiveres merkrav er forbundet med faktiske merydelser, der er værdiskabende for bygherren, eller om der er tale om projekttilretning, der er omfattet af de indgåede kontrakter.

claims management ekstrakrav

Dokumentationskrav

Vi hjælper med at opstille de nødvendige dokumentationskrav for økonomiseringer, der sikrer dig mod for dyrt arbejde.

Afslutning af åbne poster i byggeregnskabet

V2C har kompetencer til proaktivt at forebygge konflikter omkring udførelsen af ekstraarbejder. Med indgående kendskab til byggeteknik, økonomi, byggeriets regelgrundlag og mange års erfaring med forebyggelse og håndtering af udfordringer under udførelsen, tilbyder vi bygherresparring og support til en effektiv afslutning af alle entrepriser inkl. tillægsaftaler.

Vi opstiller tydelige kriterier for opfyldelsen af aftaler om udførelse af veldefinerede ekstraopgaver.

Vi støtter dig med klar kommunikation og faglige formuleringer. En argumentation begrundet i byggeriets regelgrundlag forebygger misforståelser og kan hjælpe til tilfredsstillende løsninger til afslutning af ethvert mellemværende. Uvildighed og respekt for forskellige fagligheder og professionalisme er vigtigt for os, ligesom fair forhandlinger når vi repræsenterer bygherre som rådgivere.

Tidsanalyser og claims management

V2C kan vurdere og analysere arbejdstidsplaner, så kritisk vej kan fastslås. Den form for analyser giver mulighed for at vurdere, om stillede krav til tidsfristforlængelser er korrekte og dermed acceptable.

Ved hjælp af vores analyseværktøjer er det muligt også at give hjælp til fremdrift, så forsinkelser kan undgås bedst muligt.

 

Claims management: V2C varetager bygherrens forhold med viden og erfaring, der matcher entreprenørens. Vi kan realistisk vurdere dokumentation og værdiansættelse, så efterkrav mødes med praktisk erfaring fra lignende forhold.