Redegørelse

Flere af vores kunder har spurgt om V2C har indgivet politianmeldelse mod Lars Blaaberg? Svaret er, at det har vi! V2C har i februar 2020 erfaret, at Peer Kisbyes underskrift er blevet misbrugt i slutningen af august 2019 på dokumenter, der angår Willy Rasmussen. Et af dokumenterne er blevet forsynet med Peer Kisbyes underskrift. Lars […]

Redegørelse

Som oplyst i vores første redegørelse, er V2C blevet offer for en tidligere medejers handling i forhold til to entreprenører. Der er indgivet politianmeldelse, og V2C ser frem til, at sagen bliver belyst af myndighederne – gerne så hurtigt som muligt. Det er i dag kommet frem, at V2C har stævnet advokatfirmaet DLA Piper og […]

Redegørelse

I oktober 2019 blev Peer Kisbye orienteret om, at V2C’s tidligere medejer havde afholdt et møde med bestyrelsesformanden i en entreprenørvirksomhed. Af orienteringen fremgik det, at V2C’s tidligere medejer mundtligt skulle have udtrykt sin interesse i at indgå en aftale om returkommission. Da denne adfærd er i strid med V2C’s værdier, og muligvis strafbar, bad […]