Få dit byggeprojekt sikkert i mål

V2C tilbyder uvildig bygherrerådgivning og sparringsforløb inden for alle områder af byggeriets tekniske, udbudsmæssige og procesmæssige discipliner. Vi hjælper dig som bygherre med at optimerer byggeprocessen fra udvikling af projektet til ibrugtagning af det færdige byggeri.

Vi varetager altid projektets interesser og rådgiver ud fra et helhedsperspektiv.

Vi tilbyder:

Et solidt beslutningsgrundlag

Den kompetente bygherre er i V2C-sprog, en organisation, der har mod til at kræve visioner udlevet i byggeprojektet, kan stille spørgsmål ved rådgiveres løsninger og kan træffe beslutninger. Bygherrerådgiverens rolle er at supplere bygherres organisation med erfaring og viden fra byggeriet, som kan spille sammen med bygherrens egne kompetencer.

Målet er altid at skabe det mest fordelagtige projekt for bygherre ved at tilsikre beslutninger og prioriteringer, der har projektets interesse i centrum.

Uvildig bygherrerådgivning i alle byggeriets faser

Med V2C som sparringspartner på dit projekt får du et byggefagligt medspil med hands-on erfaring fra alle byggeriets faser. Det sikrer din organisation modenhed og forståelse for byggeriets specifikke udfordringer. En viden der giver bygherreorganisationen større træfsikkerhed på projektbeslutninger og styrker samarbejdet med rådgivere og entreprenører.

 

Vi er din sparringspartner både på tilrettelæggelse af projektstyring og som specialist på de enkelte styringsdiscipliner. Med bygherren for bordenden er projektet sikret en entydig interesse i alle forhold, risici ved faseskift. Desuden minimeres udskiftning personer og – måske vigtigst – optimeringer tilfalder bygherreorganisationen.

Som bygherrerådgiver kan V2C byde ind med en bred vifte af kompetencer på de organisatoriske og procesmæssige discipliner samt inden for de klassiske bygge- og anlægstekniske fag.

 

 

 

V2C medvirker til, at alle byggeriets aktører samarbejder om byggeriet med bygherren for bordenden og projektet i centrum.