Oplever du at:

  • Ansvarsfraskrivelser er hverdag
  • Projektmateriale indeholder kritiske fejl
  • Budgettet er ikke lagt med tilstrækkelig byggefaglig viden
  • Økonomi og projekt harmonerer ikke
  • Tidsplanen er ikke optimeret ift. effektiv byggeproces
  • Kvalitetssikring, granskning og opretning sker ikke
  • Projektering under udførelse er problematisk

De fleste bygherrer, vi møder, kan sætte flueben ved flere af de ovenstående punkter i løbet af en byggeproces. Udfordringer der kan forsinke byggeriet og gøre det dyrere end budgetteret, ofte på bekostning af kvaliteten.

I teorien er der ikke forskel på teori og praksis. Det er der i praksis

 

Opnå fuld balance i projektets tid, kvalitet og økonomi

Vi skaber overblik, med henblik på at give dig tryghed for, at projektet kan gennemføres indenfor de afsatte rammer for kvalitet, tid og økonomi. Du opnår en højere grad af viden om projektets risici samt vished om projektets økonomi.

Vi gennemgår, analyserer og revurderer alt fra økonomi over arbejdsprocesser og tidsplaner, til leverancer og de valgte tekniske løsninger med henblik på at teste bygbarhed og sammenhængskraft i forhold til de tre parametre.

Det handler også om at skabe det bedst mulige grundlag for et godt og værdiskabende samarbejde, der samler alle involverede parter om at skabe det bedst mulige projekt.

V2C udfører risikoafdækning med fokus rettet på bygbarheden i alle dele af projektet og arbejder på at fremme samspillet mellem byggeprocesserne inden for parametrene tid, økonomi, kvalitet og bygbarhed, når som helst i projektforløbet – for at skabe værdi i alle byggeriets faser.

 

Vi hjælper dig med at styre projektet indenfor alle parametre i alle byggeriets faser med kompetencer til styring og kvalitetssikring. Vi leverer det styringsmæssige grundlag, der medvirker til projektets fremdrift.

 

COMMISSIONING

Vi sikrer, at installationer er koordineret, optimeret, velafprøvet og klar til brug inden ibrugtagning

ENTREPRENØRGRANSKNING

Med projekt- og procesgranskning sikrer vi, at der er overensstemmelse mellem projekt, økonomi, kvalitet og tid

CLIENT CONSTRUCTION

Med markedskendskab, solide byggetekniske kompetencer og et stort netværk skaber vi værdi for bygherrer og projektejere

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.