Vi leverer uvildig byggeledelse med klar kommunikation og styr på tid, økonomi og bygbarhed.

At lede et projekt med mange interessenter, mange fagligheder og nogle klare og skarpe deadlines kræver overblik og erfaring samt struktureret opfølgning. I V2C kobler vi ledererfaring med den rette forståelse for, hvordan man skaber forandringer undervejs i byggeprojektet. Disse kompetencer udgør V2C’s koordinerende byggeledelse.

Byggeledelse giver et gnidningsfrit byggeri

Vores byggeledere er fagligt kompetente til at tage de mange diskussioner, der opstår med rådgivere og entreprenører.

Ud over erfaring, både med byggeri, ledelse, økonomistyring, tidsstyring og de andre projektstyringsdiscipliner, indgår vores koordinerende byggeledere i et netværk, hvor vi deler viden og trækker på hinanden. På den måde kan vi håndtere de uforudsigelige situationer professionelt, uden det giver større problemer for projektet i form at budgetoverskridelser og tidsforskydninger.

Du får styr på tid, økonomi og bygbarhed under hele udførselsperioden. Det medvirker til en god aflevering og overgang til drift.

Byggeledelse med et helhedssyn

Vi koordinerer møder med interessenter på byggepladsen. Som byggeleder har vi den daglige dialog med arkitektrådgiver, ingeniørrådgiver og entreprenør. Vi afholder byggemøder, projektgennemgange, opstartsmøder samt møder om økonomi, og vi følger op på aftaler.

Som byggeleder har vi også ansvar for, at entreprenøren arbejder og leverer efter en godkendt tidsplan.

En byggeledelse med et helhedssyn og en faglig bredde er væsentlig for byggeriets kvalitet. Vi har de rette kompetencer til at bedømme, at løsningerne er økonomiske samt tids- og byggeprocesmæssige forsvarlige. Kompetencer som typisk kun fagligt dyrkes hos store entreprenørvirksomheder.

Vi bruger projektstyringsværktøjer, og vi trækker på erfaringer fra andre store projekter.

Vi tænker ledelse i form af motivation, engagement og forandring samt tydelig kommunikation.

 

Med en byggeleder fra V2C er dette nogle af nøgleordene:

  • Håndtering af interessekonflikter
  • Uvildighed
  • Entreprenørerfaring
  • Optimal kommunikation og samarbejde i centrum
  • Ledelse af personer med forskellige interesser
  • Stort branchekendskab

Læs mere om V2C’s byggeledelse her bragt i Licitationen – Byggeriets Dagblad

HUSK AT kært bare har mange navne. Byggeledelse, entrepriseledelse og projektledelse bruges ofte om de samme funktioner. I V2C bruger vi byggeledelse om den rolle i projektet, som leder og koordinerer processerne på byggepladsen. F.eks. er det byggeledelsen, der varetager bygherremøder, økonomiopfølgning og håndterer koordinering med rådgivere.

 

Byggeledelse med tyngde

Byggeledelse