Er dit projekt bygbart, inden spaden går i jorden?

Mange års entreprenørerfaring har vist os, at ringe bygbarhed er en af de største snublesten for projekter.

Et projekt er bygbart, når der kan ske en uhindret transformation fra tegninger og beskrivelser til færdigt byggeri. Det betyder, at et godt arbejdsmiljø fra start, optimeret byggetakt for de udførende, logistikken ifm. opførelsen samt bedste løsninger til det ønskede kvalitetsniveau er i fokus.

Mange års erfaring viser imidlertid, at rigtig mange projekter i dag ikke er gennemprojekteret og beskrevet detaljeret. Sandsynligheden for at de kan udføres korrekt og uden svigt på byggepladsen, er desværre lille.

Granskning giver bygbarhed

Vi har foretaget over 130 granskninger af projektmateriale, hvor projektets kvalitet i forhold til bygbarhed, driftbarhed mv. bliver chekket. Resultaterne taler for sig selv. Granskning giver stor værditilvækst hos bygherren, når forhold kan rettes før udbud.

Vi hjælper dig med at gøre dit projekt bygbart fra start. Vi mindsker risikoen for uforudsete fordyrelser og tidsforsinkelser, og du får tryghed og ro i maven.

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om granskning, og hvordan vi kan hjælpe dig med at gøre dit byggeprojekt bygbart.

 

Bygbarhed uvildig bygherrerådgivning