Budgettering og økonomistyring – Grundlag for sunde beslutninger

Sund projektøkonomi i byggeriet handler om hele tiden at have et retvisende billede af, hvad det samlede projekt vil koste at realisere. Med god information bliver budgetter til et solidt beslutningsgrundlag og aktivt styringsredskab.

Fra idé til aflevering af det færdige projekt sker en udvikling, hvor budgetposter over tid bliver omsat til forbrug, der kan tjekkes op mod budgettet. Men ligesom i supermarkedet, er det ikke ved kasseapparatet, vi skal finde ud af, om der er penge nok i pungen. Den rette tilgang er at skrive indkøbssedlen, så de rigtige ingredienser lægges i kurven undervejs.

Sund økonomistyring i byggeriet kræver, at:

  • Budgettet er opstillet, så det kan anvendes og kontrolleres på del- og totaløkonomiske poster.
  • Økonomien for projektets forskellige delelementer er gennemskuelig for de projekterende og bliver et input til valg af løsninger.
  • Budgettet opdateres, så der altid foreligger et retvisende billede af, om de projekterende løsninger er et match til den økonomiske ramme.

 

byggeøkonomi quantity surveying

Har du styr på ansvar og roller?

Den risikoorienterede bygherre forholder sig til, hvor økonomistyring og opdatering placeres som ansvarsområde. Her kan du dels foretage en kompetencevurdering af, hvilke fagligheder der skal til for at varetage budgetansvar for mange (hundrede) millioner kroner og dels overveje, om det risikomæssigt er fornuftigt at lægge budgetopbygning, kalkulation, opdatering og kontrol på samme skrivebord.

Budgettering og økonomistyring i praksis

V2C kan gennem projektets faser assistere bygherrens organisation med præcise vurderinger af projektets budgetteringsbehov og økonomiske styringssituation.