Vi niver os selv i armen! Nominering til EY Entrepreneur Of The Year 2018 og en Børsens Gazelle på én og samme dag!

Vi er taknemmelige og ydmyge over det store skulderklap, vi efter knap fem år på markedet har modtaget. Det bekræfter os i, at en 4-dages arbejdsuge og en flad, inkluderende organisation kan betale sig. På fire år har vi sammentømret en virksomhed, der er efterspurgt af kunder og nye medarbejdere.

 

Vi veksler holdninger til handlinger

V2C blev etableret for at sætte handling bag ord. Vi var overbeviste om, at løsningen på mange af byggeriets problematikker lå gemt i kompetencer og erfaring. Vi leverer værdi ved at organisere byggeprojekter og kompetencer på en måde, som sikrer, at kunden har taktstokken og får gevinsten. Langt fra byggeriets traditionelle bestiller- og udfører-tradition.  

Det store spørgsmål fra start var, hvordan man får en konservativ branche til at ændre kurs. Svaret finder vi i en passion for faglighed fremfor placering i hierarkiet. I kompetencer frem for suboptimering og silomentalitet.

Ambitionen er ikke at være de bedste i byggebranchen men de bedste for byggeriet.

Gennem en fair tilgang til forretning og ved at tage de svære værdidiskussioner bliver det klart, at kun gennem en uvildig tilgang til relationer og opgaver, kan der skabes værdi.  

Business as un-usual

Ledelsesmæssigt har det været en succes for V2C at finde nye veje i en unboss-organisering fremfor traditionelt bureaukrati. Frihed med ansvar fremfor rapportering, og netværk fremfor mellemledelse. Vi har etableret en sparringspartnerordning, der sikrer, at ingen sidder alene med egne udfordringer.

Det har krævet mod at frigøre medarbejderne, men det har frigivet passion og tiltrukket talent.

50 % af V2C’erne er fyldt 55 år, og 8 ud af 10 er ingeniører. Ikke en klassisk opskrift på ændringsparathed, netværk og vidensdeling. Vi arbejder intensivt med en kultur, hvor faglighed og selvledelse er drivkræfter, og fællesskabet tackler udfordringer. Den pæne bundlinje skyldes, at vi alle lykkes med at bære ændringer ud i branchen.

V2C’s vigtigste rapport er ikke årsrapporten. Det er den årlige analyse af det interne netværk. Analysen viser, hvordan vi interagerer med hinanden, og hvordan den sociale kapital er. Sådan er der tjek på, om fællesskabet er i god stand.

Vejen til fremtidens byggeri

Solidt købmandskab har gennem de sidste fire år vist, at det kan lade sig gøre at vækste fra to til 45 medarbejdere med en lille startkapital.

Den innovative styrke ligger i at udfolde uvildig rådgivning. Bygherrer skal have større sikkerhed for, at risikovurdering, styring, udførelse og kvalitetssikring som minimum ansvarsmæssigt kan adskilles, så bygherrens interesser er varetaget.  

Siden 2014 har vi lavet over 120 granskninger af projektmateriale, hvor projektets bygbarhedsmæssige kvaliteter tjekkes før udbud. Resultaterne taler for sig selv. Granskning giver store besparelser hos bygherre, når fejl, som vil medføre besvær, ulykker og dyre produktionsstop i byggeperioden, kan rettes før udbud og processer.

Tak!

Vi er så stolte af alle vores fantastiske medarbejdere, der hver dag springer højt som gazeller, for at vi kan lykkes. Vi takker vores team af passionerede og ambitiøse medarbejdere, der hver dag yder deres ypperste for at hjælpe bygherrer med at skabe grundlaget for de bedste byggerier. Og stort tak til vores kunder og samarbejdspartnerefor tilliden og alle de spændende opgaver, vi sammen løser.  

 

Kort om EY Entrepreneur Of The Year

EY Entrepreneur Of The Year er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence, somhylder de bedste vækstskabere i Danmark og globalt.
Formålet med konkurrencen er at motivere, engagere og fremme iværksætterlyst og entrepreneurskab og inspirere morgendagens vækstsuccesser.

Det er en kæmpe cadeau at komme igennem det snævre nåleøje, som en nominering til EY Entrepreneur Of The Year er. 

Læs mere om nomineringen her 

 

Kort om Børsen Gazelle

En gazelle vokser kontinuerligt og fordobler som minimum sin omsætning eller sit bruttoresultat i løbet af fire regnskabsår. Det er hårde krav og imponerende klaret af alle gazellevirksomheder.

Læs mere om kåringen her