Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (AMK-P)

Styr på arbejdsmiljøet fra start til slut

Der kan være mange penge og dyrebar tid at spare ved at have fokus på arbejdsmiljøkoordinering allerede i de tidlige faser. Projekteringsfasen er af afgørende betydning for resten af byggeforløbet, da mange ting fastlægges i denne periode. Her kan man forebygge og håndtere mange sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med byggeriet på en god og tryg måde.

En korrekt udført arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (AMK-P) sikrer dig en bedre planlægning og en optimal byggeproces fra start. Det giver mulighed for allerede i projekteringsfasen at identificere eventuelle arbejdsmiljømæssige risici. På den måde kan du forhindre problemer i at opstå i udførelsesfasen.

V2C fører byggeprojektet sikkert i mål

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen giver de rette forudsætninger for en god organisering og dermed en optimal byggeproces. Det giver bedre vilkår for et trygt arbejdsmiljø på byggepladsen samt i den efterfølgende driftsfase.

Den mangeårige erfaring fra entreprenørbranchen gør os i stand til at forudse, hvilke aktiviteter der kræver ekstra opmærksomhed. Vi kender faldgruberne og sørger for, at de lovpålagte pligter* om bygherrens arbejdsmiljøkoordinering opfyldes til fulde.

 

AMK-P: Sparring til bygherre

Vi klæder bygherre på til at varetage pligter og ansvar for egne byggeprojekters arbejdsmiljømæssige forhold gennem hele projekteringsperioden.

Vi skræddersyr forløbets indhold og udformning med udgangspunkt i dine behov. Vi kommer med løsningsforslag til, hvordan man reducerer potentielt farlige situationer. Vi følger kontinuerligt op, da det er afgørende for kvaliteten af det færdige byggeri.

Vi stiller gerne op som sparringspartner til den rutinerede bygherre, hvor vi kan udfordre til nye tiltag og supplere med vores kompetencer.

Vi sørger for, at du som bygherre rent faktisk får det, der er betalt for.

 

HUSK AT det er et lovkrav, at bygherrens koordinator for arbejdsmiljø, udover at have arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, også har ledelseserfaring inden for bygge og anlæg.

 

arbejdsmiljøkoordinering

Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (AMK-B)

ARBEJDSMILJØKOORDINERING SKABER SIKKERHED

Arbejdsmiljøet skal prioriteres, hvis man vil fjerne potentielle sikkerhedsrisici på byggepladsen og forebygge de mange arbejdsulykker, der årligt sker i byggeriet.

Hver dag færdes mange forskellige aktører med forskellige faglige discipliner på byggepladsen. Dertil kommer, at ikke to byggesager er ens. Det gør koordineringen på pladsen kompleks.

En god planlægning og opfølgning skaber overblik og synliggør områder med potentielle sikkerhedsrisici og risiko for kollisioner. På den måde kan man forhindre problemer i at opstå. Det giver bedre vilkår for et trygt arbejdsmiljø på byggepladsen.

V2C FØRER BYGGEPROJEKTET SIKKERT I MÅL

Produktion og sikkerhed er to sider af samme sag. En effektiv arbejdsmiljøkoordinering skaber god sikkerhed på byggepladsen, og et sundt arbejdsmiljø skaber bedre trivsel og øger produktiviteten. Det hindrer unødigt tidsspild og giver samlet god økonomi.

Der kan være mange penge at spare ved at fokusere på arbejdsmiljøet gennem hele byggeprocessen. Arbejdsulykker koster nemlig mange penge både i form af sygemeldinger og forsinkelser afledt heraf.

Vores arbejdsmiljøkoordinatorer opfylder alle kravene til at varetage bygherrens koordineringspligt i udførelsesfasen. Vores koordinatorer har mangeårig erfaring fra entreprenørbranchen. Det gør os i stand til at forudse, hvilke aktiviteter der kræver ekstra opmærksomhed.

 

SIKKERHED PÅ TVÆRS

Vi yder altid en uvildig, praktisk og løsningsorienteret tilgang til opgaven.

Vi arbejder systematisk og afholder både opstartsmøder, løbende sikkerhedsmøder og runderinger. Vi planlægger arbejdsmiljøkoordineringen og fører en aktiv dialog på tværs af de forskellige aktiviteter, således at alle involverede parter har en fælles forståelse for sikkerhedsforanstaltningerne. Vi kender faldgruberne, og vi kortlægger potentielle problemstillinger. Vi kan komme med løsningsforslag til, hvordan en evt. risiko kan fjernes eller reduceres. Vi følger kontinuerligt op, hvilket er afgørende for kvaliteten af det færdige byggeri.

AMK-B agerer på vegne af bygherren i et tæt samarbejde gennem hele forløbet, og vi vil altid starte med en forventningsafstemning, gennemføre løbende evaluering og en slutevaluering. Kan du kende dig selv i den rolle, så kan vi give dig maksimal ydelse for pengene.

 

HUSK AT det er et lovkrav, at bygherrens koordinator for arbejdsmiljø, udover at have arbejdsmiljøkoordinatoruddannelsen, også har ledelseserfaring inden for bygge og anlæg. Du kan læse mere om bygherrens ansvar og pligter på byggesager med +10 beskæftigede i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117.