Arbejdsmiljøkoordinator AMK

Martin er startet som advisor på Aarhus-kontoret, hvor han hovedsageligt vil beskæftige sig med arbejdsmiljøkoordinering og bygherrerådgivning.

Martin har erfaring fra store komplekse byggerier, som fx hospitalsbyggerier, opsætning og nedtagning af vindmøller samt boligbyggerier. Han har tidligere siddet i rollen som både entreprenør og som rådgiver.
 
Martin varetager byggeprojekter fra de indledende faser gennem projektering og implementering, hvor arbejdsmiljømæssige problemstillinger og lovkrav er en vigtig del i alle led. Med sikker hånd udarbejder han planer for sikkerhed og sundhed, byggepladsindretning, granskning af tidsplan afholdelse af opstarts- og sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger og kontrol på byggepladsen, ugentlige tilsyn, sparring med bygherren mv.

Martin kontaktes på mail mko@v2c.dk og telefon 5455 2810

Læs mere om Martin her.