I forbindelse med tilsynsarbejdet på opførelsen af ny brokonstruktion har V2C leveret faglig sparring på betonkonstruktioner samt jord, vand og afløb i tæt samarbejde med Banedanmarks byggeledelse.
– Banedanmark