DTU har oplevet V2C som en kompetent rådgiver, der har stor viden om byggeri, bygbarhed og de procesmæssige sammenhænge samt udviklingen i byggebranchen hvad
angår løsninger, materialer og markedssituationen generelt.
– DTU