V2C besidder nogle klare kompetencer, som vi ikke finder hos andre rådgivere, nemlig den særlige entreprenørforståelse og -vinkel, hvilket kommer til udtryk i den måde, V2C’s ressourcepersoner udfordrer de løsninger, arkitekt og rådgivende ingeniør har projekteret.
– DTU